ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΚακΑθ 4722/2019

 

Αποδεικτικά μέσα - Ναρκωτικά - Εφετείο - Κακούργημα - Δόλος -.

 

Κηρύσσεται ομόφωνα και παμψηφεί αθώα, λόγω αμφιβολιών, της πράξης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών υπό τη μορφή της αγοράς, κατοχής και εισαγωγής περί τα επτά κιλά κοκαΐνης, τελούμενη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ, λόγω καθαρότητας και νοθεύσεως, και τιμωρούμενη με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ, η κατηγορούμενη, αλλοδαπό μοντέλο. Όπως προέκυψε, αυτή μετέφερε κατά την άφιξή της στην Ελλάδα αποσκευή, στην οποία χωρίς να το γνωρίζει υπήρχαν συσκευασμένα ναρκωτικά, κατόπιν παράκλησης και για λογαριασμό τρίτου προσώπου, το οποίο είχε εμπιστευθεί λόγω της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε μαζί του. Στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο και θέτουν σε αμφιβολία τον εγκληματικό δόλο της κατηγορούμενης, είναι η παραλαβή της αποσκευής σε δημόσιο χώρο και ο σχεδιασμός της να παραμείνει στην Ελλάδα και μετά την υποτιθέμενη παράδοση των ναρκωτικών.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός: 4722/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

 

Δημόσια συνεδρίαση της 27ns Νοεμβρίου 2019

(σε συνέχεια της από 4 Νοεμβρίου 2019 συνεδριάσεως)

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ       ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ                     ΠΡΑΞΗ

 

Χριστίνα ΤΖΙΜΑ               …    του…. Και της …                     Διακίνηση

Προεδρεύουσα Εφέτης,       που γεννήθηκε στο             ναρκωτικών (αγορά

Κωνσταντίνος ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ   Σάο Πάολο Βραζιλίας,          -κατοχή-εισαγωγή)

Μαγδαληνή ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ        το έτος 1993,                     κατ' επάγγελμα

Εφέτες                      κάτοικος Ρίο Ντε Τζανέιρο          με προσδοκώμενο

                                       Βραζιλίας,  οδός ….              όφελος άνω των

Ιωάννης ΚΕΛΑΜΗΣ         και ήδη προσωρινά κρατούμενη        75.000 ευρώ.

Αντεισαγγελέας Εφετών         στο Κατάστημα

Στυλιανή ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ   Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού.

Γραμματέας                                       

                                                ΠΑΡΟΥΣΑ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου την 4η Νοεμβρίου 2019.

 

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα της κατηγορουμένης, η οποία εμφανίσθηκε, ελεύθερη από τα δεσμά της, και, όταν η Πρόεδρος την ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητας της, αυτή δεν αποκρίθηκε.

 

Η Πρόεδρος στη συνέχεια, επειδή αντιλήφθηκε ότι η κατηγορουμένη δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα αλλά την πορτογαλική διόρισε, με πρόταση του Εισαγγελέως, ως διερμηνέα την ευρισκόμενη στο ακροατήριο …

 

Η Πρόεδρος κάλεσε την …, αυτή προσήλθε ενώπιον του Δικαστηρίου και σε σχετική ερώτηση της Προέδρου απάντησε ότι γνωρίζει την Πορτογαλική γλώσσα, ότι μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα της διερμηνέως και ότι αποδέχεται το διορισμό της (άρθρο 235 του ΚΠοιν.Δ.).

 

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητας της και είπε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στη BRAZIL, το έτος 1976, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός …, δεν γνωρίζει την κατηγορουμένη και δεν συγγενεύει με αυτήν. Συγχρόνως, δήλωσε ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 234 του Κ. Ποιν Δ. Κατόπιν, ορκίσθηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση από την ελληνική στη πορτογαλική γλώσσα και το αντίστροφο, καθώς και τα έγγραφα που θα αναγνωσθούν.

 

Μετά από την ορκωμοσία, η διερμηνέας ανέλαβε τα καθήκοντα της και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διερμήνευσε με ακρίβεια και πιστότητα από την ελληνική στην πορτογαλική γλώσσα και το αντίστροφο όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη συζήτηση.

 

Μετά από αυτά, η Πρόεδρος ρώτησε την κατηγορουμένη, δια της διερμηνέως, σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητας της και αυτή απάντησε ότι ονομάζεται, όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνήγορο της για να την υπερασπισθεί, τη δικηγόρο Αθηνών Ελένη ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ (ΑΜ/ΔΣΑ 026076), η οποία ήταν παρούσα και αποδέχθηκε το διορισμό της. Κατέθεσε δε και το υπ' αριθμ. Π… γραμμάτιο για τα τέλη της παράστασης της.

 

Μετά τη λήψη της ταυτότητας της κατηγορουμένης, η Πρόεδρος παρήγγειλε στην κατηγορουμένη, διά της διερμηνέως, να προσέξει την κατηγορία, όπως θα απαγγελθεί από τον Εισαγγελέα, και τη σχετική με αυτή συζήτηση, συγχρόνως δε, την πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών της και να υποβάλει τις παρατηρήσεις της μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου (342 του Κ.Ποιν. Δ.).

 

Στη συνέχεια, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, απήγγειλε συνοπτικά την κατηγορία, που περιέχεται στο υπ' αριθμ. 159/2019 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τους μάρτυρες που αναγράφονται στο κατηγορητήριο, κατάλογος των οποίων έχει επιδοθεί νόμιμα στην κατηγορουμένη κατά το άρθρο 326 επ. Κ.Π.Δ., όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό που βρίσκεται στη δικογραφία.

 

Μετά από αυτά, η Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων, που κλητεύθηκαν και βρέθηκε παρών ο …  (αστυνομικός).

 

Κατόπιν, η Πρόεδρος ρώτησε τη συνήγορο της κατηγορουμένης αν έχει κλητεύσει μάρτυρες και αυτή απάντησε θετικά και παρέδωσε σημείωμα στην Πρόεδρο με τα ονόματα και τα στοιχεία των μαρτύρων.

 

Αφού εκφωνήθηκαν τα ονόματα των μαρτύρων της υπεράσπισης από την Πρόεδρο, βρέθηκαν παρόντες οι …

 

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και κάλεσε το μάρτυρα της κατηγορίας. Ακολούθως, διέταξε και αποχώρησαν οι λοιποί μάρτυρες στο προορισμένο γι' αυτούς δωμάτιο, αφού προηγουμένως απαγόρευσε τη μεταξύ τους επικοινωνία .

 

Ακολούθως, κλήθηκε και εμφανίστηκε ο μάρτυρας κατηγορίας. Αυτός κλήθηκε από την Πρόεδρο να δηλώσει το όνομα και το επώνυμο του, το τόπο γέννησης και κατοικίας του, την ηλικία του και αν τυχόν είναι συγγενής με την κατηγορουμένη ή με όποιον αδικήθηκε. Ο μάρτυρας απάντησε ότι ονομάζεται … (αστυνομικός), κάτοικος Αθηνών, οδός …, γνωρίζει την κατηγορουμένη, δεν είναι συγγενής με αυτήν. Κατόπιν, ορκίστηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Στη συνέχεια εξεταζόμενος κατέθεσε ότι:

 

«Είμαι αστυνομικός στη δίωξη ναρκωτικών. Στις 8 Οκτωβρίου 2018 τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» εντοπίσαμε ένα άτομο βραζιλιάνικης καταγωγής. Ερχόταν με την Α. πτήση της A., από Ρώμη. Είχε ξεκινήσει από το Ρίο. Την ελέγξαμε. Συνήθως, είναι πολλές οι αφίξεις από τη Βραζιλία. Μας είπε ότι ήρθε για ολιγοήμερες διακοπές. Μέσα στη βαλίτσα είχε ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς. Μέσα στο αλεξίπτωτο υπήρχαν ναρκωτικά. Μας είπε ότι της το έδωσε ένας άντρας με όνομα … πριν φύγει από τη χώρα γιατί είχε υπέρβαρο. Τον είχε γνωρίσει πριν δύο μήνες. Θα πήγαινε στη Βαρκελώνη. Είχε πάνω της ένα κινητό και 1.100 ευρώ. Ήταν 6,7 kg κοκαΐνης σε έξι συσκευασίες. Στη βαλίτσα είχε μέσα το αλεξίπτωτο και άλλα αντικείμενα. Δεν θυμάμαι τι είχε μέσα. Ήταν βαριά βαλίτσα. Το αλεξίπτωτο ήταν βάρος ένα με δύο κιλά. Μιλήσαμε αγγλικά. Καταλάβαινε λίγα. Όταν πήγαμε στο γραφείο μας είπε να τις ελέγξουμε. Δεν είπε εξαρχής ότι είναι ξένη η βαλίτσα. Αφού την ανοίξαμε είπε ότι η βαλίτσα είναι του .. Τη ρωτήσαμε τι θέλει το αλεξίπτωτο. Μας απάντησε ότι είναι δικό της και ότι θέλει να κάνει αλεξίπτωτο. Μετά βρήκαμε τα ναρκωτικά. Ήταν έκπληκτη και έκλαιγε. Μετά μας είπε ότι τη μεταφέρει για άλλο άτομο. Ήταν για Αθήνα και μετά θα πήγαινε στη Βαρκελώνη. Για το Ραφαήλ μας είπε ότι ήταν φίλος απλός και ότι τον ήξερε δύο μήνες. Ότι δεν ήξερε αλλά στοιχεία του. Υπήρχε παρόμοια σύλληψη με αλεξίπτωτο στο αεροδρόμιο με άλλα άτομα. Στην αρχή αναστατώθηκε όταν πλησιάσαμε για έλεγχο αλλά μετά συμφώνησε. Ήταν απολύτως ήρεμη. Δεν αρνήθηκε τον έλεγχο. Είπε ότι ήρθε για ολιγοήμερες διακοπές. Δεν μας είπε ακριβή χρόνο. Η άλλη βαλίτσα είχε μέσα γυναικεία ρούχα και καλλυντικά. Δεν θυμάμαι να είχε επισήμανση η βαλίτσα. Καθημερινά έρχονται άτομα. Το διαβατήριο της είχε πολλά ταξίδια στην Ευρώπη. Νομίζω όχι στην Ελλάδα. Δήλωσε ότι εργάζεται ως μοντέλο. Τα χρήματα είπε ότι είναι δικά της. Την βαλίτσα της την έδωσε στο αεροδρόμιο πριν φύγει από το Ρίο. Της την έφερε στο αεροδρόμιο Όπως ήταν και την πήρε και έφυγε. Έτσι μας είπε γιατί αυτός θα πήγαινε στη Βαρκελώνη. Η αξία της κοκαΐνης νομίζω ότι είναι 50 με 60 χιλιάδες ευρώ το κιλό. Συνήθως είναι πολύ καθαρή γιατί η Βραζιλία είναι χώρα παραγωγής. Γίνεται επεξεργασία στην Κοκαΐνη και συνήθως τριπλασιάζεται η ποσότητα και το ποσό. Το τηλέφωνο της νομίζω ήταν στα βραζιλιάνικα. Δεν θυμάμαι, αν ελέγχθηκε. Στο αλεξίπτωτο ήταν μέσα από τη ραφή τα ναρκωτικά. Έπρεπε να το κόψεις με μαχαίρι για να τα βρεις. Φαινόταν ότι είχε ραφτεί πάλι. Και η κόλλα φαινόταν διαφορετική. Ήθελε κόψιμο. Θα καταστρεφόταν εφόσον τα έβγαζε στα ναρκωτικά. Πρώτα ελέγξαμε τις βαλίτσες. Εμείς το ανοίξαμε το αλεξίπτωτο. Σκίστηκε απευθείας. Δεν επικοινώνησα με κανέναν εκείνη τη στιγμή. Μετά μας είπε ότι ήταν του .. Υπάρχουν άτομα που είναι ήρεμα στον έλεγχο και μας λένε καλά κάνετε. Οι περισσότεροι θα τρομάξουν στον έλεγχο. Νομίζω δεν έγινε έλεγχος αποτυπωμάτων. Συνήθως την εισαγωγή ναρκωτικών από τη Βραζιλία χρησιμοποιούν φτωχά και τρανς άτομα που το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Απλά κάνουν τη μεταφορά. Είχε δύο βαλίτσες στον ιμάντα.»

 

Στη συνέχεια, με πρόταση του Εισαγγελέα και εντολή της Προέδρου και χωρίς να προβληθεί αντίρρηση από κάποιον παράγοντα της δίκης, αναγνώστηκαν στο ακροατήριο τα εξής έγγραφα:

 

1. Η από 12-10-2018 έκθεση φυλάκισης.

2. Η από 08-10-2018 έκθεση σύλληψης.

3. Η από 08-10-2018 έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως.

4. Η από 08-10-2018 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως.

5. Η από 25-10-2018 έκθεση παράδοσης και παραλαβής ναρκωτικών.

6. Η από 18-10-2018 έκθεση εξέτασης της Β' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

7. Η από 08-10-2018 έκθεση γνωστοποίησης ναρκωτικών ουσιών.

 

Ακολούθως, με πρόταση του Εισαγγελέα και εντολή της Προέδρου και χωρίς να προβληθεί αντίρρηση από κάποιον παράγοντα της δίκης, αναγνώστηκαν, στο ακροατήριο τα έγγραφα που προσκόμισε στο Δικαστήριο η συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ήτοι τα παρακάτω:

 

1. Βεβαίωση, Υπουργείου Εξωτερικών, Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα, με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2019, … Υποπρόξενος,

2. Έγγραφο της Κυβέρνησης της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Υφυπουργείο Ασφαλείας- SESEG, Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεως, Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών.

3. Έγγραφο Προφυλάκιση-Ενημέρωση σχετικά με διενεργούμενη έρευνα-τελική αναφορά, Παράσταση για σκοπούς εντολής προφυλακίσεως, Διαδικασία ./ 2018, Αρ. Εσωτερικού Ελέγχου ./ 2019, Ημερομηνία 25.10.2019.

4. Έγγραφο της Κυβέρνησης της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Υφυπουργείο Ασφαλείας-SESEG, Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεως, Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών.

5. Έγγραφο Αστυνομικής έρευνας, κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως Αερολιμένα του Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, INFRAERO, Ενημέρωση σχετικά με διενεργούμενη έρευνα- τελική αναφορά, Επείγον, Εμπιστευτικό, Διαδικασία ./ 2018, Αρ. Εσωτερικού Ελέγχου ./2019, Ημερομηνία 14.10.2019. Ασφαλείας- SESEG, Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεως, Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών,

6. Έγγραφο Σύλληψης … («.»), Κυβέρνηση της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Υφυπουργείο Ασφαλείας- SESEG, .° Αστυνομικό Τμήμα, καταγραφή συμβάντος με στοιχεία ./ 2018 και ημερομηνία 26.12.2018. Επισυνάπτεται φωτογραφία του ως άνω … («.»).

7. Αποδεικτικό κρατήσεως και πληρωμής Ξενοδοχείου RIO ATHENS, Αθήνα, Ελλάδα, για την …, με στοιχεία ..

8. Εισιτήρια αεροπορικού ταξιδιού στο όνομα των μαρτύρων …, για το Εφετείο Κακουργημάτων της 4ης Νοεμβρίου 2019,

9. Εισιτήριο αεροπορικού ταξιδιού στο όνομα της μάρτυρος, …, για το Εφετείο Κακουργημάτων της 27ης Νοεμβρίου 2019,

10. Έγγραφα ιατρικών εξετάσεων και αποτελεσμάτων της …, κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας της εντός των Κλειστών Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού Αττικής.

11. Βεβαίωση πειθαρχικού ελέγχου και εργασίας, με αρ. πρωτοκόλλου … και ημερομηνία 16.09.2019, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κατάστημα Κρατήσεως Κορυδαλλού Αττικής.

12. Υπηρεσιακή βεβαίωση, πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, με ημερομηνία 18.09.2019, Υπουργείο Δικαιοσύνης.

13. Κατάστημα Κρατήσεως Κορυδαλλού Αττικής, Βεβαίωση, ομάδα αυτογνωσίας και εικαστικής έκφρασης, «Ο Ονήσιμος», Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, με αρ. πρωτοκόλλου . και ημερομηνία 16.09.2019.

14. Υπεύθυνη δήλωση, στην ιταλική και ελληνική γλώσσα, στο όνομα της …, Δήμος του Κ., Επαρχία του Α., Γραφείο Μητρώου, με ημερομηνία 08.10.2019.

15. Φωτογραφίες του ασθενούς πατέρα της … και

16. Ιατρικά έγγραφα νοσοκομείου και νοσηλείας του, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, Νευροενδοκρινολογια και ερωτική συμπεριφορά, σύνοψη μελέτης, ., Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος.

 

Για την ανάγνωση όλων των παραπάνω εγγράφων δεν προβλήθηκε αντίρρηση από οποιονδήποτε.

 

Στη συνέχεια, κλήθηκαν και εμφανίστηκαν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

 

Η Πρόεδρος στη συνέχεια, επειδή αντιλήφθηκε ότι οι μάρτυρες υπεράσπισης δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα αλλά την πορτογαλική διόρισε, με πρόταση του Εισαγγελέως, ως διερμηνέα την ευρισκόμενη στο ακροατήριο …

 

Κατόπιν, κλήθηκε από την Πρόεδρο, δια της διερμηνέως, η In μάρτυρας υπεράσπισης, να δηλώσει το όνομα και το επώνυμο της, τον τόπο γέννησης και κατοικίας της, την ηλικία της και αν τυχόν είναι συγγενής με την κατηγορουμένη ή με όποιον αδικήθηκε. Η μάρτυρας, δια της διερμηνέως, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στη Βραζιλία, το έτος 1982, κάτοικος ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ-ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΝΕΙΡΟ, Αρ.Διαβ. …. γνωρίζει την κατηγορουμένη, είναι συγγενής με αυτήν. Κατόπιν, ορκίστηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου: «Δηλώνω επικαλούμενη τη τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Στη συνέχεια εξεταζόμενη, δια της διερμηνέως, κατέθεσε ότι:

 

«Είμαι η αδελφή της κατηγορουμένης. Είμαι δικηγόρος. Είναι αθώα. Δεν έχει κάνει ξανά κάτι τέτοιο στη ζωή της. Στη Βραζιλία έχει πιαστεί μια μεγάλη οργάνωση. Συνεργάστηκε η αδελφή μου με τις αρχές και βοήθησε στη σύλληψη τους. Την έμπλεξαν. Μετά τη συνεργασία η αστυνομία έβαλε 24ωρη προστασία στην οικογένεια μας. Έχουμε 11 χρόνια διαφορά. Από μικρή ηλικία είχε ψυχολογικά προβλήματα. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν αυτισμός αλλά διαφάνηκε διαταραχή προσοχής και υπερκινητικότητα τελικά. Ποτέ δεν τελείωνε ότι έκανε. Ούτε τις σπουδές, ούτε το μπαλέτο. Έμενε στο Ρίο και δούλεψε ως μοντέλο. Περίπου ένα χρόνο πριν το συμβάν. Μπορούσε να ζήσει με όσα κέρδιζε αλλά πάντα την βοηθούσε και η οικογένεια οικονομικά. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι πολύ καλή. Εγώ είμαι γνωστή δικηγόρος στη Βραζιλία. Ο πατέρας μου είναι μηχανολόγος μηχανικός. Έκανε ταξίδια με το προηγούμενο αγόρι της. Της άρεσε να ταξιδεύει και η οικογένεια την βοηθούσε να κάνει ότι θέλει. Τα έξοδα τα πλήρωνε το αγόρι της. Μπορούσε να ζει μόνη της. Όταν παίρνει τα φάρμακα της είναι εντάξει. Δεν ήξερα ότι έχει σταματήσει τα φάρμακα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις ως αδερφές. Για το τελευταίο αγόρι της δεν μας είπε πολλά γιατί δεν συμφωνούσε η οικογένεια με αυτή τη σχέση. Λόγω του επαγγέλματος του επειδή ήταν μοντέλο και αυτός. Μετά έμαθε ότι ήταν και αστυνομικός. Μπορεί να είναι μοντέλο και αστυνομικός κάποιος στην Βραζιλία. Οι αστυνομικοί στη Βραζιλία δεν είναι έντιμοι. Θέλαμε να βρει έναν γιατρό ή έναν δικηγόρο. Δεν είχαμε νέα από την … και έψαχνα να τη βρω. Μέσω της τηλεόρασης, της Πρεσβείας και τα λοιπά. Μέσω του αστυνομικού τμήματος βρήκα τη …. Μόλις έμαθα ότι είναι φυλακή, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι ανήσυχη για την ασφάλεια μας. Μου είπε το λόγο που ήταν φυλακή. Της είπα ότι θα βρούμε κάποιο τρόπο για να τη βγάλω έξω. Η . είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Η σχέση ήταν ερωτική. Ήταν το αγόρι της. Φοβήθηκε να δώσει πληροφορίες στην αστυνομία Γιατί δεν ήθελε να βάλει την οικογένεια σε κίνδυνο. Έτσι μου είπε. Δεν έχει ξανά συλληφθεί. Εγώ βρήκα το τηλέφωνο του … μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της αδελφής μου. Μου είπε ότι ήταν θύμα. Όταν μίλησα με τον … μου έκλεισε το τηλέφωνο και το πέταξε. Είμαι χωρισμένη. Η αδελφή μου ήταν πάντα καλή, φιλότιμη με φιλανθρωπική δράση. Είχε μπει στη νομική. Δεν την τελείωσε. Δεν έχω άλλα αδέλφια. Έβγαζε χρήματα από τις φωτογραφήσεις. 10 μέρες πριν το ταξίδι της η οικογένεια πήρε μία μεγάλη κληρονομιά περίπου 9.000 ευρώ ο καθένας. Τα 1100 ήταν δικά της χρήματα. Η μητέρα μας έχει προβλήματα υγείας. Η αδελφή μου παίρνει φάρμακα από πολύ μικρή ηλικία. Είναι λίγο στον κόσμο της. Μία φορά ήρθαν στο σπίτι μας η . και η . στο Σάο Πάολο. Γνώριζα για το ταξίδι στην Ελλάδα. Θα έμενε 10 ημέρες. Το ξενοδοχείο ήταν το Ρίο Athens. Ήταν πληρωμένο. Περίπου 550 ευρώ. Δεν θα άλλαζε το εισιτήριο. Ο . της πρότεινε να πάρει από εδώ, την Ελλάδα, το εισιτήριο για Βαρκελώνη από το Skyscanner. Δεν ξέρω αν πήγε ο . στη Βαρκελώνη. Η βαλίτσα δεν είναι της .. Η . δεν καπνίζει. Αν ήξερε τι είχε το αλεξίπτωτο δεν θα το μετέφερε. Ο . είπε ότι η . και η . ήταν μέσα στην οργάνωση. Η .έδωσε τις πληροφορίες.»

 

Κατόπιν, κλήθηκε από την Πρόεδρο, δια της διερμηνέως, η 2ι μάρτυρας υπεράσπισης, να δηλώσει το όνομα και το επώνυμο της, το τόπο γέννησης και κατοικίας της, την ηλικία της και αν τυχόν είναι συγγενής με την κατηγορουμένη ή με όποιον αδικήθηκε. Η μάρτυρας, δια της διερμηνέως, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στη Βραζιλία, το έτος 1991, κάτοικος ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ-ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΝΕΙΡΟ, Αρ.Διαβ. …., γνωρίζει την κατηγορουμένη, δεν είναι συγγενής με αυτήν. Κατόπιν, ορκίστηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου: «Δηλώνω επικαλούμενη τη τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Στη συνέχεια εξεταζόμενη, δια της διερμηνέως, κατέθεσε ότι:

 

«Είμαστε φίλες πάνω από 10 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί. Ήμουν στο αεροδρόμιο. Πήγα να συναντήσω την . που έφευγε. Πήγα στο ξενοδοχείο που έμενε στο Ρίο. Το πρακτορείο είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο με την …. Όλη η οικογένεια μένει στο Σάο Πάολο. Η . είπε να πάνε μαζί με ένα αμάξι στο αεροδρόμιο. Όταν φτάσαμε ήταν η μία βαλίτσα της . και μία χειραποσκευή. Περίμενε με την χειραποσκευή. Έστειλε κανονικά την βαλίτσα της. 40 λεπτά μετά ήρθε ο ., φίλησε την . και της είπε ότι έχει μια έκπληξη. Ότι θα πάει στη Βαρκελώνη και αν θέλει η . να πάει μαζί του. Της πρότεινε να πάρει την βαλίτσα στην Αθήνα και να του την πάει στην Βαρκελώνη. Το αρχικό σχέδιο ήταν να πάει στην Αθήνα η .. Ήξερε ότι η οικογένεια της . είχε οικονομική άνεση και θα μπορούσε να αγοράσει εισιτήριο για Βαρκελώνη. Της είπε ότι θα κάνουν στη Βαρκελώνη αλεξίπτωτο πλαγιάς. Της είπε να προσέχει την βαλίτσα γιατί την έφτιαξε ο δάσκαλος και να την ανοίξει μόνο στη Βαρκελώνη. Ήταν μόνο το αλεξίπτωτο μέσα. Το άνοιξε μπροστά της. Της έδειξα το αλεξίπτωτο και της είπε να μην το ξανανοίξει. Το είδα. Το άνοιξε γρήγορα. Της είπε να προσέξει να μην το ανοίξει αλλιώς θα υπήρχε κίνδυνος και για τους δύο όταν θα κάνανε την πτώση. Και το έκλεισε. Γιατί το έφτιαξε ο ειδικός και αν ανοίξει και φύγει κάνα κομμάτι θα χαλάσει και θα βρεθούν σε κίνδυνο, όταν κάνουν αλεξίπτωτο. Η . δεν είχε ξανακάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς και δεν ήξερε. Ήταν κάτι καινούργιο. Εγώ τον είχα ξαναδεί τον . πολλές φορές. Ήμουν έγκυος και ερχόταν συχνά η κατηγορούμενη. Ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της. Δεν έκανε χρήση ναρκωτικών η κατηγορούμενη. Έπαιρνε φάρμακα. Ταξίδευε με το πρώην αγόρι της. Εγώ δεν έχω ταξιδέψει μαζί της. Θα έμενε 10 ημέρες στην Ελλάδα. Ο . δεν την έχει βοηθήσει οικονομικά. Έχει δικά της χρήματα. Ήξερε ότι ήρθε να την χαιρετήσει στο αεροδρόμιο. Για όλους ήταν έκπληξη το ότι της έδωσε τη βαλίτσα. Ήταν η τρίτη βαλίτσα. Ο . έλεγε ότι πρέπει να στείλει τη βαλίτσα και η . είπε να την στείλουμε να τελειώνουμε. Είχε λίγο χρόνο και πιεζόταν. Η . ήθελε να στείλει την βαλίτσα. Δεν της έδωσαν τίποτε άλλο εκτός από τη βαλίτσα. Της είπε να βάλει ταμπέλα εύθραυστων, και η . έλεγε να βάλει την ταμπέλα. Ήταν την τελευταία στιγμή. Όχι η κατηγορούμενη δεν άνοιξε τη βαλίτσα. Δεν με πήρε αμέσως τηλέφωνο από τη φυλακή. Έμαθα ότι εξαφανίστηκε, γιατί δεν γύρισε πίσω όταν την περιμέναμε. Τότε τηλεφωνικά με τη …. Η . είπε ότι μίλησε με τον . και ότι η . ήταν καλά. Ο . έχει συλληφθεί Εγώ δέχομαι απειλητικά τηλεφωνήματα.»

 

Κατόπιν, κλήθηκε από την Πρόεδρο, δια της διερμηνέως, ο 3°? μάρτυρας υπεράσπισης, να δηλώσει το όνομα και το επώνυμο του, το τόπο γέννησης και κατοικίας του, την ηλικία του και αν τυχόν είναι συγγενής με την κατηγορουμένη ή με όποιον αδικήθηκε. Ο μάρτυρας, δια της διερμηνέως, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στη Βραζιλία, το έτος 1971, κάτοικος ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Αρ. Διαβ. ., γνωρίζει την κατηγορουμένη, δεν είναι συγγενής με αυτή. Κατόπιν, ορκίστηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου: «Δηλώνω επικαλούμενος τη τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Στη συνέχεια εξεταζόμενος, δια της διερμηνέως, κατέθεσε ότι:

 

«Είναι δικηγόρος. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Η κατηγορούμενη είναι άτομο της οικογένειας. Είχε την προσοχή της οικογένειας της. Πήγε στο πρώτο έτος της Νομικής. Δεν τελείωσε τις σπουδές της. Έχει πρόβλημα συγκέντρωσης. Δεν μπορεί να το τελειώσει. Το 2017 έγινε μοντέλο. Έκανε φωτογραφίσεις και επιδείξεις μόδας. Ήθελε οικονομική ανεξαρτησία και για αυτό δούλευε. Η οικογένεια της έχει καλή οικονομική κατάσταση. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν τέσσερις μήνες πριν από το συμβάν. Εγώ μένω στη Μπραζίλια. Ξέρω ότι έκανε κάποια ταξίδια στην Ευρώπη. ’λλες φορές πήγαινε για τουρισμό και άλλες φορές για δουλειά. Δεν ξέρω τον .. Όταν δεν επέστρεψε η . από την Ελλάδα η . έκανε ενέργειες να την βρει και εγώ την βοήθησα. Έμεινα έκπληκτος όταν το έμαθα. Είναι πάρα πολύ καλή οικογένεια. Έμαθα μετά ότι κάποιος πήγε φυλακή γι' αυτό το λόγο. Για τον .. Ότι ήταν όλο το κύκλωμα. Η σύλληψη έγινε για βίαιο επεισόδιο. Μετά ψάχτηκε ο φάκελος του. Ο . όταν πήγε στη φυλακή, πήγε και τη συμμορία για τα ναρκωτικά. Ο . στη σύλληψη μάθαμε ότι ήταν ο αρχηγός και έβαζε αυτές τις κοπέλες. Εκείνες δεν ήξεραν. Τώρα είναι στη φυλακή. Η . ούτε πίνει, ούτε καπνίζει. Ήξερα από την αδελφή της για την σχέση με τον .. Η . δεν ασχολείται με τα extreme sports. Αν ήξερε το περιεχόμενο της βαλίτσας δεν θα δεχόταν να το μεταφέρει. Ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό. Βοήθησα την Καρολίνα στην υπόθεση. Η . και η . λένε ψέματα.»

 

Κατόπιν, κλήθηκε από την Πρόεδρο, δια της διερμηνέως, ο 4°s μάρτυρας υπεράσπισης, να δηλώσει το όνομα και το επώνυμο του, τον τόπο γέννησης και κατοικίας του, την ηλικία του και αν τυχόν είναι συγγενής με την κατηγορουμένη ή με όποιον αδικήθηκε. Ο μάρτυρας, δια της διερμηνέως, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στη Βραζιλία, το έτος 1980, κάτοικος ΡΙΟ ΝΤΑ ΤΖΑΝΕΙΡΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Αρ. Διαβατ… γνωρίζει την κατηγορουμένη, δεν είναι συγγενής με αυτήν. Κατόπιν, ορκίστηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου: «Δηλώνω επικαλούμενος τη τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Στη συνέχεια εξεταζόμενος, δια της διερμηνέως, κατέθεσε ότι:

 

«Είμαι νομικός. Λειτουργός δημόσιος της δικαιοσύνης της Βραζιλίας. Είμαι στις φυλακές του Αγίου Παύλου. Ο . έχει μπει 2 φορές στη φυλακή. Νομίζω για παράνομη οπλοφορία, βία και παράνομο αλκοόλ. Η 2η σύλληψη ήταν για ναρκωτικά και βία κατά ηλικιωμένου. Την 2η φορά βγήκε στο σύστημα ότι τον έψαχναν για το θέμα της .. Ο . ομολόγησε την 2η φορά σε αστυνομική ομάδα στο Ρίο. Ενημέρωσε η . τις πληροφορίες. Για να ελαφρύνει την ποινή μπορούσε να καταγγείλει άλλους. Κατάγγειλε τη . και . ότι δρουν μαζί. Αυτοί οι 3 προσπάθησαν να κοροϊδέψουν την . να βγάλει την βαλίτσα εκτός Βραζιλίας. Ήταν πολύ ωραίος και σαγήνευε τις γυναίκες. Μπορούσε να πείσει τις γυναίκες. Χρησιμοποιούσε τις γυναίκες. Η . δεν ήξερε.»

 

Στο σημείο αυτό, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να διακοπεί η δίκη προκειμένου κατά τη νέα δικάσιμο στις 27-11-2019 να προσκομισθεί με επιμέλεια της κατηγορουμένης επίσημη μετάφραση του επικαλούμενου εγγράφου ομολογίας … Η συνήγορος της κατηγορουμένης, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, συντάχθηκε με την Εισαγγελική Πρόταση.

 

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρούσα την Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες τους Δικαστές, την Εισαγγελέα, την Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, διά της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφαση του, με αριθμό 4204/2019, η οποία είναι η εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Επειδή κρίνεται αναγκαίο για την ανακάλυψη της αλήθειας να προσκομισθεί στο Δικαστήριο σε επίσημη μετάφραση το επικαλούμενο έγγραφο ομολογίας του …, πρέπει να διακοπεί η παρούσα συνεδρίαση, προκειμένου κατά τη νέα δικάσιμο στις 27-11-2019, με επιμέλεια της κατηγορουμένης, να προσκομισθεί το ανωτέρω έγγραφο σε επίσημη μετάφραση του στην Ελληνική γλώσσα. Η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα γίνει στην αίθουσα Δ70Β, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Εφετείου Αθηνών, χωρίς την κλήτευση του μάρτυρα κατηγορίας και της κατηγορουμένης, στους οποίους ανακοινώθηκε η νέα συνεδρίαση και ότι οφείλουν να προσέλθουν την ημέρα αυτή στο Δικαστήριο, χωρίς κλήτευση.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει με παρούσα, την κατηγορούμενη … και της …, που γεννήθηκε στο Σάο Πάολο Βραζιλίας, το έτος 1993, κάτοικος Ρίο Ντε Τζανέιρο Βραζιλίας, οδός …  και ήδη προσωρινά κρατούμενη στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού.

 

Διακόπτει τη δίκη επί της κρινόμενης υποθέσεως για την 27-11-2019 και ώρα 09.00' προκειμένου να προσκομισθεί με επιμέλεια της κατηγορουμένης επίσημη μετάφραση του επικαλούμενου εγγράφου ομολογίας … και ορίζει ότι η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα γίνει στην αίθουσα …, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Εφετείου Αθηνών, χωρίς την κλήτευση του μάρτυρα που είχε κλητευθεί για την υπόθεση στον οποίο ανακοινώθηκε η παραπάνω δικάσιμος καθώς επίσης, χωρίς κλήτευση της κατηγορουμένης. Επίσης ανακοινώθηκε στους ανωτέρω ότι δεν θα κλητευθούν, για να εμφανισθούν κατά την παραπάνω ημέρα συνεδρίασης και ότι οφείλουν να προσέλθουν την ημέρα αυτή στο Δικαστήριο, χωρίς κλήτευση.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Την 27η Νοεμβρίου 2019 και ώρα της 9:00, που τάχθηκαν από την Πρόεδρο, επειδή έγινε η παραπάνω διακοπή της συνεδρίασης επί της προκείμενης ποινικής υπόθεσης, επανήλθαν στο ακροατήριο του παραπάνω Δικαστηρίου η ίδια Πρόεδρος, οι ίδιοι Δικαστές, ο ίδιος Εισαγγελέας και η ίδια Γραμματέας και κατέλαβαν τις έδρες που είναι προσδιορισμένες γι' αυτούς στο ακροατήριο, δημόσια όπως και προηγουμένως.

 

Επίσης εμφανίστηκαν η κατηγορούμενη, ελεύθερη από τα δεσμά της, καθώς και η συνήγορος της και κατέλαβαν τις έδρες που είναι προσδιορισμένες γι' αυτούς στο ακροατήριο, δημόσια όπως και προηγουμένως.

 

Στη συνέχεια, με πρόταση του Εισαγγελέα και εντολή της Προέδρου και χωρίς να προβληθεί αντίρρηση από κάποιο παράγοντα της δίκης, αναγνώσθηκαν τα έγγραφα που προσκόμισε η συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ήτοι:

 

1. Το Πρακτικό Καταθέσεως …, Διαδικασία …/ 2018, Αρ. Εσωτερικού Ελέγχου …/2019,   Ημερομηνία 16.10.2019, με την επίσημη μετάφραση.

 

Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2019

 

Η Προεδρεύουσα Εφέτης

 

Συνεδρίαση της 27ns Νοεμβρίου 2019

 

Κατόπιν, κλήθηκε από την Πρόεδρο, δια της διερμηνέως, η 5η μάρτυρας υπεράσπισης, να δηλώσει το όνομα και το επώνυμο της, τον τόπο γέννησης και κατοικίας της, την ηλικία της και αν τυχόν είναι συγγενής με την κατηγορουμένη ή με όποιον αδικήθηκε. Η μάρτυρας, δια της διερμηνέως, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στη Βραζιλία, το έτος 1960, κάτοικος ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, γνωρίζει την κατηγορουμένη, είναι συγγενής με αυτήν. Κατόπιν, ορκίστηκε δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 219 §1 Κ.Π.Δ., κατά το τύπο του πολιτικού όρκου: «Δηλώνω επικαλούμενη τη τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Στη συνέχεια εξεταζόμενη, δια της διερμηνέως, κατέθεσε ότι:

 

«Είμαι η μητέρα της κατηγορουμένης. Η κόρη μου είναι αθώα. Κάποιος την κορόιδεψε. Πάντα ήταν καλή κόρη. Της πρόσφερα τα καλύτερα. Είναι αθώα. Ήταν το αγόρι της και ήταν να πάνε διακοπές. Ήταν αργία και ήρθε διακοπές στην Ελλάδα. Πάντα ήθελε να γνωρίσει την Ελλάδα. Αυτός την κορόιδεψε και της είπε να φέρει τη βαλίτσα. Δεν τον γνώριζα τον . Νομίζω ήταν 3 μήνες μαζί. Γνωρίζαμε τη σχέση αλλά δεν συμφωνούσαμε. Δεν ήταν του επιπέδου της. Ήταν πρώην αστυνομικός αλλά δεν είχε καλή συμπεριφορά. Δεν ήταν μορφωμένος αλλά μπορούσε να επηρεάσει την κόρη μου. Το έμαθα, όταν εξαφανίστηκε η .. Δεν έδωσε σημεία ζωής. Πάντα ήξερα που ήταν, όταν ταξίδευε. Η . πήγε στο αεροδρόμιο με την . και είδε το . μαζί της. Η . μας το είπε και ψάξαμε να τον βρούμε. Η κόρη μου είναι πολύ μορφωμένη, με ανατροφή. Πειθόταν πάντα εύκολα. Της μιλούσαμε αλλά πίστεψε το αγόρι της περισσότερο από μας. Μια φορά πήγαμε στο νοσοκομείο την . για τα ψυχολογικά της προβλήματα. Ιδιωτικό. Μέχρι και σήμερα παρακολουθείται από ψυχίατρο. Περίπου ένα χρόνο μένει στο Σάο Πάολο για σπουδές. Η οικογένεια την βοηθούσε οικονομικά. Έβγαζε λεφτά ως μοντέλο αλλά την βοηθούσε και η οικογένεια. Όταν την έπιασαν επικοινώνησε μαζί μας. Μας είπε ότι ο . της έδωσε τη βαλίτσα. Η αδελφή της είναι δικηγόρος και πήγαμε στην αστυνομία και καταγγείλαμε το περιστατικό. Έφερε φωτογραφίες στη . στην Ελλάδα και τον αναγνώρισε. Κίνησε τη διαδικασία και ο . είναι στη φυλακή στο Σάο Πάολο. Ο . εμφανιζόταν σαν μοντέλο. Ήταν όμορφος άντρας. Ήταν τακτικός αστυνομικός. Οι αστυνομικοί στη Βραζιλία δεν έχουν καλή φήμη. Με τα λεφτά κάνουν ότι ζητάς. Είναι διεφθαρμένοι. Τις . και . τις γνώρισα όταν εξαφανίστηκε η . Μου είπαν ψέματα ότι είναι στη δουλειά και δεν μπορούσε να μιλήσει. Είπαν πολλά ψέματα. Όταν βγήκε στις εφημερίδες η εξαφάνιση, τότε μου είπαν την αλήθεια και τι έγινε με την .. Μας εκβίασαν. Μας ζήτησαν λεφτά για να πληρώσουν το δικηγόρο που ήθελε η .στην Ελλάδα. Ότι η . ζήτησε λεφτά από τοκογλύφο. Ο . έχει ομολογήσει. Έγινε μεγάλη είδηση στη Βραζιλία.»

 

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε την κατηγορουμένη … να απολογηθεί Αυτή απολογοόμενη και απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις που της έγιναν, διά της διερμηνέως, μετά το πέρας της απολογίας της, από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου και τον Εισαγγελέα είπε:

 

«Ήταν όνειρο μου να ταξιδέψω στην Ελλάδα. Κάθε μέρα πληρώνω το λάθος μου που πίστεψα το αγόρι μου, που δεν ήμουν προσεκτική, που δεν άκουσα την οικογένεια μου. Γνώρισα τον . 4 μήνες περίπου, πριν έρθω στην Ελλάδα. Τον ήξερα 4 μήνες και είχαμε σχέση 2 μήνες. Στον ανακριτή ήμουν ταραγμένη. Δεν ήμουν καλά. Έκλαιγα. Μπερδεύτηκα και ζητώ συγνώμη που είπα έτσι στον ανακριτή. Πήρα τηλέφωνο την … και μου είπε να μην πάρω την οικογένεια μου και θα τα κανονίσει εκείνη όλα. Την άκουσα γιατί η αδελφή μου είναι μεγάλη δικηγόρος και μπορεί να γινόταν μεγάλο σκάνδαλο. Την ημέρα που ταξίδευα η . πήγε στο διαμέρισμα που έμενε η …. Μας είπε να πάμε με το αμάξι για να μην πληρώνουμε ταξί. Το ήξερε ο . ότι θα ταξίδευα. Γι' αυτό δεν ήρθε η οικογένεια μου στο αεροδρόμιο, επειδή θα ερχόταν ο . και δεν τον ήθελαν. Ήρθε με μια βαλίτσα. Ήταν έκπληξη για μένα. Μου είπε «πάρε τη βαλίτσα μαζί σου γιατί μου προκαλεί πρόβλημα στο δικό μου ταξίδι». Ήξερα ότι θα πήγαινε στη Βαρκελώνη ο . Από τέλος Σεπτεμβρίου ήξερε το ταξίδι μου στην Ελλάδα. Αγόρασα το εισιτήριο αρχές Σεπτεμβρίου. Ήταν το αγόρι μου. Ναι του είχα πει ότι θα ταξιδέψω. Όχι τη μέρα που του είπα ότι θα ταξιδέψω δεν μου είπε για Βαρκελώνη. Αυτός θα ταξίδευε 13/10 για Βαρκελώνη. Είχα ήδη αγοράσει το εισιτήριο για Ελλάδα μόνη μου. Είχα κανονίσει το ταξίδι. Τα χρήματα για το ταξίδι ήταν από την δουλειά μου και από μια κληρονομιά του παππού μου. Η οικογένεια μου είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Ζητούσα από τους γονείς μου ότι ήθελα. Δεν χρειαζόταν να κάνω τέτοια δουλειά. Τον ρώτησα τι έχει η βαλίτσα και μου είπε για ένα αλεξίπτωτο και τα αξεσουάρ. Μου είπε να προσέξω μην σπάσει τίποτα γιατί θα πετάξουμε μαζί στον αέρα. Μου είπε να μην την ανοίξω για να μην σπάσει κάτι. Το βρήκα καλή ιδέα να πάω μετά την Ελλάδα στη Βαρκελώνη. Αν δεν πήγαινα στη Βαρκελώνη, θα επέστρεφα τη βαλίτσα στη Βραζιλία. Ήταν με την επιγραφή «εύθραυστο». Δεν περίμενα να έχει κάτι μέσα. Τον πίστεψα. Ο . δεν έχει καπνίσει μπροστά μου ούτε τσιγάρο. Τις ήξερα τις παρέες του .. Ήταν φίλος και συνεργάτης με τη .. Στη Βραζιλία οι αστυνομικοί επιτρέπεται να δουλεύουν και ως μοντέλα. Η … γνώρισε τον . σε μία παραλία. Πρώτη φορά ακούω τα ονόματα . που μου λέτε. Ο . είναι τριάντα ενός ετών. Έχουμε πέντε χρόνια διαφορά. Δεν είχα γνωρίσει προηγούμενες κοπέλες του .. Ήταν σε νορμάλ οικονομική κατάσταση. Δεν ήταν πλούσιος. Όχι στο Ρίο δεν την άνοιξα τη βαλίτσα. Ο . έκανε την κίνηση αλλά είχε λουκέτο η βαλίτσα. Δεν είχα χρόνο να την ανοίξω. Έκανε την κίνηση αλλά είχε λουκέτο. Μου έδωσε το κλειδί του λουκέτου. Πήγα αμέσως στο check-in. Δεν είχα πρόβλημα. Στις 8 Οκτωβρίου ήρθα στην Ελλάδα. Κατά 90% θα πήγαινα στη Βαρκελώνη. Όπως πίστεψα εγώ τον . με πίστεψε και ο . ότι θα πήγαινα στη Βαρκελώνη. Πιστεύω ότι με εμπιστευόταν ο . ότι αν δεν πήγαινα στη Βαρκελώνη θα έφερνα στη Βραζιλία πίσω τη βαλίτσα. Θα έπαιρνα από την Ελλάδα το εισιτήριο. Ήξερε ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Όχι δεν θα άνοιγα τη βαλίτσα για να μην σπάσω κάτι. Ναι καταλαβαίνω Αγγλικά. Ορκίζομαι ότι δεν είπα έτσι στους αστυνομικούς. Ποτέ δεν είπα ότι είναι δική μου η βαλίτσα. Τα ίδια που είπα στον ανακριτή. Ο αστυνομικός με ρώτησε αν η βαλίτσα είναι δική μου και του είπα ότι οι δύο βαλίτσες είναι δικές μου. Επειδή έγραφε το όνομα μου στις βαλίτσες είπα ότι είναι δικές μου. Δεν με ρώτησαν τα στοιχεία του .. Τα είπα από την αρχή για τον .. Ο αστυνομικός άργησε μία ώρα να βρει τα ναρκωτικά. Όταν έφερε το πρώτο κομμάτι, τότε έδωσα το κινητό μου στον αστυνομικό για να δει το τηλέφωνο του .. Είπα αυτό είναι το αγόρι μου και έδωσα το τηλέφωνο του .. Στην αδελφή μου έδωσα όλα τα στοιχεία του .. Δεν είπα στην αρχή όλα τα στοιχεία του . στην αστυνομία, γιατί φοβήθηκα. Το όνομα και το τηλέφωνο του είπα. Όταν ήρθε η αδελφή μου, τότε έδωσα τα στοιχεία. Η οικογένεια μου δεν ήξερε ότι ήμουν στη φυλακή. Το προηγούμενο ταξίδι μου ήταν το 2017 τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. Πήγαμε με φίλους. Μετά τη σύλληψη μου πήρα τηλέφωνο και μίλησα με τη . και το . για να καταλάβω, γιατί μου το έκαναν αυτό. Ο . μου είπε ότι ήξερε τι έχει μέσα η βαλίτσα και ότι η . συμμετείχε. Μου γέλασε ειρωνικά και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Μετά δεν μου ξανααπάντησε. Ήξερε τι έχει η βαλίτσα μέσα. Μου είπε να μην πάρω τηλέφωνο την οικογένεια μου. Θα κανονίσει αυτή τους δικηγόρους και όλα. Εγώ της είπα ότι εσείς πρέπει να τα τακτοποιήσετε, γιατί εσείς τα κάνατε όλα. Η . προσφέρθηκε γιατί ήμουν φίλη με τη .. Από το Skyscanner θα αγόρασα το εισιτήριο για τη Βαρκελώνη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δουλεύω στη φυλακή.»

 

Μετά από αυτά, η Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τη συνήγορο της κατηγορουμένης, αν έχουν ανάγκη από κάποια συμπληρωματική εξέταση ή διευκρίνιση. Αυτοί απάντησαν αρνητικά.

 

Ακολούθως, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος ανέπτυξε την κατηγορία και πρότεινε την απαλλαγή της κατηγορουμένης.

 

Μετά την αγόρευση του Εισαγγελέα, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην συνήγορο της κατηγορουμένης, η οποία αγόρευσε και ζήτησε την απαλλαγή της.

 

Κατόπιν, η Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της συζητήσεως.

 

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφτηκε μυστικά με παρούσα την Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες τον Εισαγγελέα, την Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, διά της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφαση του, με αριθμό 4722/2019, η οποία είναι η εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την αποδεικτική διαδικασία που έγινε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, από τα έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία της κατηγορουμένης και γενικά από όλη τη συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 8-10-20189 και περί ώρα 12:00', στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν την κατηγορούμενη … και της …, που γεννήθηκε στο Σάο Πάολο Βραζιλίας, το έτος 1993 και κατοικεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο Βραζιλίας, μοντέλο, η οποία είχε αφιχθεί στον Αερολιμένα Αθηνών, με την πτήση ΑΖ . της αεροπορικής εταιρείας ALHALIA, προερχόμενη από το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, μέσω Ρώμης (TRANSIT). Αφού παρέλαβε από τον ιμάντα τις δύο αποσκευές της και κατευθυνόταν προς την έξοδο, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και σε σχετικές ερωτήσεις απάντησε ότι ήρθε στην Αθήνα από το Ρίο ντε Τζανέιρο Βραζιλίας για ολιγοήμερες διακοπές. Κατά τον γενόμενο έλεγχο στη μία εκ των αποσκευών της βρέθηκαν έξι (6) αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 6.733 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες εντός αλεξιπτώτου πλαγιάς. Η κατηγορούμενη σχετικά με τα ναρκωτικά απάντησε ότι πριν δύο μήνες είχε γνωρίσει στη Βραζιλία έναν άντρα με το όνομα . με τον οποίο είχε αναπτύξει συναισθηματική σχέση. Πριν την αναχώρηση της από τη Βραζιλία, ο . της παρέδωσε στο Αεροδρόμιο τη συγκεκριμένη αποσκευή και της ζήτησε να τη μεταφέρει γι' αυτόν στη Βαρκελώνη, όπου θα συναντιόντουσαν μετά το ταξίδι της στην Αθήνα, επειδή αυτός είχε υπέρβαρο φορτίο. Της είπε ότι η αποσκευή περιείχε ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς και ότι δεν έπρεπε να ανοιχθεί γιατί μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο μηχανισμό του αλεξίπτωτου. Η κατηγορούμενη δέχθηκε να μεταφέρει την αποσκευή που της παρέδωσε ο ανωτέρω, χωρίς να υποψιαστεί οτιδήποτε. Από το με ημερομηνία 14-10-2019 μεταφρασμένο έγγραφο ενημέρωσης του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεως-Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Κυβέρνησης της Πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο, που προσκομίσθηκε σε επίσημη μετάφραση, προκύπτει από το υλικό (εικόνες) του κλειστού κυκλώματος-συστήματος παρακολούθησης εικόνων του Διεθνούς Αερολιμένα . ότι η αποσκευή παραδόθηκε στην κατηγορουμένη από τον …στο χώρο επιβίβασης του Αερολιμένα, όπου ήταν παρούσες και οι φίλες της … και … Η παραλαβή της αποσκευής έγινε σε δημόσιο χώρο, σε κοινή θέα και χωρίς κάποιο μέτρο προφύλαξης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ταξιδιωτικό γραφείο της εταιρείας GTA Βραζιλίας είχε κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο των Αθηνών και συγκεκριμένα στο «Rio Athens» για την κατηγορουμένη από 8-10-2018 έως 18-10-2018. Το γεγονός αυτό, δεν συνάδει με την πρακτική που ακολουθούν οι διακινητές ναρκωτικών. Πάγια τακτική τους είναι, μετά την άφιξη τους και την παράδοση των ναρκωτικών, να εξαφανίζονται άμεσα και όχι να παραμένουν στη χώρα για διακοπές. Ουδέποτε προβαίνουν σε προκράτηση της διαμονής τους. Περαιτέρω, από το πρακτικό κατάθεσης του …, με ημερομηνία 16-10-2019, ενώπιον του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεως-Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Κυβέρνησης της Πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο, που προσκομίσθηκε στο Δικαστήριο, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, προκύπτει ότι ο ., γνωρίζοντας ότι εναντίον του διενεργείται έρευνα εκ μέρους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Βραζιλίας για τα εγκλήματα της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και σύστασης συμμορίας για τη διακίνηση ναρκωτικών, διεκδικώντας να πετύχει μειωμένη ποινή, συνεργάστηκε με τις αρχές και κατονόμασε τη … ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, που σκοπό έχει την αποστολή κοκαΐνης σε χώρες της Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ασίας και ανέφερε ότι στην εν λόγω οργάνωση ασκεί καθήκοντα και η … η οποία είναι θυγατέρα της …. Στο πρακτικό κατάθεσης του αναφέρει επίσης ότι «...χρησιμοποιεί το τέχνασμα να πείθει πρόσωπα να μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς να γνωρίζουν ότι μεταφέρουν παράνομες ουσίες. Για το σκοπό αυτό αποπλανεί τα θύματα και υπόσχεται την πραγματοποίηση ταξιδιών στο εξωτερικό και γάμο. Συνηθίζει να προσποιείται ότι πρέπει να ταξιδεύσει και να συναντηθεί με το θύμα στη χώρα προορισμού σε μεταγενέστερη ημερομηνία και να ζητά ακόμη από το εν λόγω θύμα να μεταφέρει μαζί του μια δική του αποσκευή επικαλούμενος μεγάλο αριθμό αποσκευών (υπέρβαση βάρους αποσκευών) και το υψηλό κόστος το οποίο θα υποχρεωθεί να καταβάλει για την επιπλέον αποσκευή...... Χρησιμοποίησε αυτό το τέχνασμα σε τρεις γυναίκες την …, την … και την … (την κατηγορούμενη)..... Στη . έκανε χρήση του προαναφερθέντος τεχνάσματος/κόλπου υποσχόμενος να τη συναντήσει στη Βαρκελώνη. Το πρακτορείο (μοντέλων) χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα των χρημάτων τα οποία κερδίζει η . από τη διακίνηση ναρκωτικών. Την . του την σύστησε η . που είναι θυγατέρα της . και τη βοηθά στην τέλεση των αδικημάτων και της διαχείρισης των ναρκωτικών. Η . του σύστησε τη . την οποία χαρακτήρισε ως μια κοπέλα αθώα, αγαθιάρα και χαζούλα την οποία αυτός (ο καταθέτων) θα μπορούσε να ξεγελάσει εύκολα. Ο καταθέτων δηλώνει με βεβαιότητα ότι όλα έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση της .. Η . δεν γνώριζε το παραμικρό. ’κουσε τη . να λέει ότι η . είχε προβλήματα στο κεφάλι. Παρέδωσε ένα σακίδιο με αλεξίπτωτο πλαγιάς στη … στο Διεθνή Αερολιμένα . στην Πολιτεία του Ρίο ντε Ζανέιρο ισχυριζόμενος ότι θα έκανε το σπορ αυτό στη Βαρκελώνη και ότι λόγω του ότι θα είχε μαζί του πολλές αποσκευές (υπέρβαση βάρους) ζήτησε από τη . να πάρει μαζί της το εν λόγω σακίδιο. Παραδέχεται ότι είχε κρύψει την πάστα κοκαΐνης στο σακίδιο που παρέδωσε στη . χωρίς αυτή να γνωρίζει την ύπαρξη του παράνομου περιεχομένου του εν λόγω σακιδίου. Όταν παρέδωσε την αποσκευή στη . αυτή συνοδεύονταν από τη … και από μία άλλη φίλη της οποίας δεν γνωρίζει το όνομα......». Αποδείχθηκε επίσης, ότι η κατηγορούμενη από χαρακτήρος εμπιστεύεται με ευκολία τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις τρίτων, δεν υποψιάζεται εύκολα τους ανθρώπους που είναι κοντά της και ενεργεί, κυρίως, με βάση τα συναισθήματα της. Έτσι, δεν ήταν δύσκολο, ο . να την πείσει να κάνει αυτό που της πρότεινε, εκμεταλλευόμενος τη σχέση τους και τα παραπάνω χαρακτηριστικά της. ’λλωστε, γνωρίζονταν μικρό χρονικό διάστημα και σε καμία περίπτωση, η κατηγορούμενη δεν θα μπορούσε να διαγνώσει τις εγκληματικές προθέσεις του. Από τα παραπάνω, γεννώνται πλείστες αμφιβολίες στο Δικαστήριο σχετικά με το εάν η κατηγορούμενη γνώριζε ότι κατείχε και εισήγαγε στην Ελληνική Επικράτεια απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες. Κατά συνέπεια, πρέπει να κηρυχθεί αθώα, λόγω αμφιβολιών, της πράξης της διακίνησης ναρκωτικών υπό τη μορφή της αγοράς, κατοχής και εισαγωγής, κατ’ επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει με παρούσα, την κατηγορούμενη … του … και της …, που γεννήθηκε στο Σάο Πάολο Βραζιλίας, το έτος 1993, κάτοικος Ρίο Ντε Τζανέιρο Βραζιλίας, οδός …  και ήδη προσωρινά κρατούμενη στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτήν αθώα του ότι: Στους πιο κάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, χωρίς να έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, τέλεσε το έγκλημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, με τις ακόλουθες μορφές, το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με το νόμο, με στερητικής της ελευθερίας ποινή και με χρηματική ποινή. Συγκεκριμένα:

 

ΑΙ. Στο Ρίο ντε Τζανέριρο Βραζιλίας σε μη επακριβώς προσδιορισμένο κατά την ανάκριση χρόνο αλλά πάντως λίγο πριν τη σύλληψη της, την 8-10-2018, αγόρασε απαγορευμένες από το νόμο ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση αυτών σε τρίτους και ,συγκεκριμένα, αγόρασε από άγνωστα εισέτι άτομα, αντί άγνωστου εισέτι χρηματικού ποσού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, άγνωστες ποσότητες κοκαΐνης, μέρος των οποίων αποτελούν οι κατασχεθείσες ποσότητες της ανωτέρω ναρκωτικής ουσίας, συνολικού μικτού βάρους 6.733 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες εντός αλεξίπτωτου πλαγιάς.

 

Α2. Στην Αθήνα την 08.10.2018 κατείχε, με την έννοια της φυσικής εξουσίασης και της δυνατότητας να διαπιστώνει ανά πάσα στιγμή την ύπαρξη και να διαθέτει, κατά τη βούληση της, με σκοπό την εμπορία, απαγορευμένες από το νόμο ναρκωτικές ουσίες και, συγκεκριμένα στην αίθουσα αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κατελήφθη να κατέχει εντός της αποσκευή της έξι (6) αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 6.733 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες εντός αλεξίπτωτου πλαγιάς.

 

A3. Την 08.10.2018 εισήγαγε στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση αυτής στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα, προερχόμενη αεροπορικώς από το Ρίο ντε Τζανέιρο Βραζιλίας, μέσω Ρώμης Ιταλίας (TRANSIT), με την πτήση . της αεροπορικής εταιρείας με την επωνυμία ., εισήγαγε στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 6.733 γραμμαρίων, ευρισκόμενη εντός έξι (6) αυτοσχέδιων ανισοβαρών συσκευασιών, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει εντός αλεξίπτωτου πλαγιάς, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση αυτών στην Ελλάδα.

 

Τις ανωτέρω πράξεις τελεί κατ’ επάγγελμα, με την έννοια ότι από την επανειλημμένη τέλεση των πράξεων και από την υποδομή που είχε διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει ο σκοπός της για πορισμό εισοδήματος με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, όπως προκύπτει από τη μεγάλη ποσότητα της κατασχεθείσας κοκαΐνης, αφού θα πωλούσε αντί του χρηματικού ποσού των 50.000-75.000 ευρώ το κιλό κοκαΐνης, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι η ως άνω ποσότητα, λόγω της προέλευσης της, έχει μεγάλο ποσοστό καθαρότητας και κατά συνέπεια, νοθεύεται και τριπλασιάζεται σε βάρος.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε δημόσια αμέσως στο ακροατήριο.

 

Μετά την απαγγελία της ως άνω απόφασης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα για να προτείνει περί της τύχης των κατασχεθέντων.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να επικυρωθούν η από 8-10-2018 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης και η από 8-10-2018 έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης του Υ/Α …, που υπηρετεί στη ΔΑΑ/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών και να διαταχθεί: α) η δήμευση και καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών και β) η απόδοση στην ιδιοκτήμονα των λοιπών κατασχεθέντων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις ως άνω εκθέσεις.

 

Κατόπιν η Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της συζήτησης.

 

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2019

 

Η Προεδρεύουσα Εφέτης

 

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφαση του, με αριθμό 4722/2019, η οποία είναι η εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 373 του Κ.Π.Δ., με την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, διατάσσεται η απόδοση των πραγμάτων, που κατασχέθηκαν στον ιδιοκτήτη και η δήμευση των αντικειμένων, που πρέπει να δημευθούν. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.1 Ν.4478/2017,ΦΕΚ Α 91/23-6-2017 (άρθρα 4 και 6 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ) και ισχύει από 23-6-2017 «1. Αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημα τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμέτοχους.......». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 40 του Ν.4139/2013 σε περίπτωση καταδίκης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών το Δικαστήριο διατάσσει εκτός των άλλων τη δήμευση όλων των αντικειμένων που χρησίμευαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξεως είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμέτοχους, ενώ κατά το άρθρο 41 παρ.5 του Ν.4139/2013 το Δικαστήριο σε κάθε περίπτωση διατάσσει την καταστροφή των ναρκωτικών αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε ή δεν διατάχθηκε.

 

Στην προκειμένη περίπτωση με την από 8-10-2018 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης και την από 8-10-2018 έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης του Υ/Α …, που υπηρετεί στη ΔΑΑ/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών κατασχέθηκαν. 1) έξι (6) αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες με περιεχόμενο κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 6.733 γραμμαρίων, 2) ένα (1) αλεξίπτωτο πλαγιάς, 3) ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας I PHONE με κάρτα sim και αριθμό κλήσης +… και 4) το χρηματικό ποσό των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ. Κατά συνέπεια, πρέπει να επικυρωθούν οι ως άνω εκθέσεις   κατάσχεσης και: α) να διαταχθεί η δήμευση και καταστροφή της ανωτέρω ναρκωτικής ουσίας και β) να διαταχθεί η απόδοση των λοιπών κατασχεθέντων στην ιδιοκτήμονα κατηγορούμενη.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Επικυρώνει τις από 8-10-2018 έκθεση παράδοσης-κατάσχεσης και έκθεση σωματικής έρευνας-κατάσχεσης του Υ/Α …, που υπηρετεί στη ΔΑΑ/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών.

 

Διατάσσει: α)τη δήμευση και καταστροφή της ναρκωτικής ουσίας και β)την απόδοση στην ιδιοκτήμονα κατηγορούμενη των λοιπών κατασχεθέντων, όπως

αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και στις ως άνω εκθέσεις.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Γίνεται μνεία ότι όλα τα παραπάνω διερμηνεύονταν στην κατηγορούμενη, από τη διερμηνέα από την Ελληνική στην Πορτογαλική γλώσσα και αντιστρόφως.

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2019

 

Η Προεδρεύουσα Εφέτης             Η Γραμματέας