ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠεντΕφΚακΠατρών 243/2019

 

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Αναστολή ποινής - Νέος Ποινικός Κώδικας -.

 

Δεκτή αίτηση αναστολής εκτελέσεως καταδικαστικής αποφάσεως σε συνολική ποινή ισοβίου καθείρξεως και κάθειρξη έξι ετών για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατʼ εξακολούθηση σε βάρος τράπεζας κ.λπ. μέχρις ότου εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έφεση της καταδίκου. Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Κατάργηση με τον νέο ΠΚ του νόμου που προέβλεπε την επιβολή ισόβιας καθείρξεως και για την υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Η υπεξαίρεση από υπάλληλο τράπεζας ξένου κινητού πράγματος προβλέπεται και τιμωρείται πλέον σε κακουργηματική μορφή με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός 243/2019.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚ/ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 

Συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2019.

 

Δικαστήριο

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πρόεδρος Εφετών

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΣΚΑ,

ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Εφέτες,

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ Αντεισαγγελέας Εφετών

(’παντες μετά από νόμιμη κλήρωση)

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Γραμματέας

 

Αντικείμενο

 

Εισάγεται στο Δικαστήριο με το υπ' αριθμ. ./2019 έγγραφο του Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, η από 29-7-2019 αίτηση της καταδίκου ... ήδη κρατούμενης στο Κ.Κ. Γυν. Ελεώνα Θηβών, περί αναστολής εκτελέσεως της υπ' αριθμ. 340/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πατρών.

 

Παριστάμενη δι' εξουσιοδοτήσεως

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.-

 

Ο Επιμελητής Δικαστηρίων του ακροατηρίου με εντολή του Προέδρου εκφώνησε το όνομα της αιτούσας-κατηγορουμένης, η οποία δεν εμφανίσθηκε.

 

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών Θεόδωρος Μαντάς, ο οποίος, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι η αιτούσα εκπροσωπείται από αυτόν δυνάμει της από 9-9-2019 εξουσιοδοτήσεως.

 

Το Δικαστήριο, δια του Προέδρου ανέγνωσε την εξουσιοδότηση.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, εισήγαγε στο Δικαστήριο το υπ' αριθμ. ./2019 εισαγωγικό έγγραφο του Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, το οποίο έχει ως εξής : «Εισάγεται σύμφωνα με την §7 του άρθρου 497 του Ν. 4620/2019 (Κύρωση Κ.Π.Δ.), ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών, η από 29-7-2019 αίτηση της παραπάνω καταδίκου περί αναστολής εκτελέσεως της υπ' αριθ. 340/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή ισοβίου καθείρξεως και κάθειρξη (6) ετών για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση σε βάρος Τράπεζας κ.λπ., ηθική αυτουργία κ.λπ., μέχρις ότου εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έφεση της καταδίκου.

 

Πάτρα 29-7-2019.

Ο Αντεισαγγελέας Εφετών

(Χρήστος Καραγιάννης).

 

Ο συνήγορος της αιτούσας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε έναν μάρτυρα αποδείξεως.

 

Κατόπιν κλήθηκε από τον Πρόεδρο να εξεταστεί ο μάρτυρας αποδείξεως, ο οποίος, αφού ρωτήθηκε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, είπε ότι ονομάζεται ..., ετών 52, ιερομόναχος, κάτοικος Ζακύνθου, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει την αιτούσα και δεν είναι συγγενής της. Αφού διαβεβαίωσε στην ιερωσύνη του κατά το άρθρο 219§3 ΚΠΔ., κατέθεσε τα εξής: Γνωρίζω την αιτούσα από το 2012, είμαι ο πνευματικός της. Γνωρίζω όλη την οικογένεια της. Περνά δύσκολα χρόνια, πολλά χρέη και αρρώστιες. Αν βγει από τη φυλακή θα εργαστεί για να βοηθήσει την οικογένεια της. Οι γονείς της είναι άνω των 80 ετών. Στη φυλακή εργάζεται. Πάντοτε εμφανιζόταν όταν την καλούσαν στο Δικαστήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έλθει.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα έγγραφα: 1) την από 29-7-2019 αίτηση της πιο πάνω αιτούσας, 2)απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 340/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πατρών, 3) το υπ' αριθ. πρωτ. ./11-9-2019 πιστοποιητικό κράτησης του Κ.Κ.Γ. Ελεώνα Θηβών, 4) την υπ' αριθ. πρωτ. ./12-9-2019 υπηρεσιακή βεβαίωση του Κ.Κ.Γ. Ελεώνα Θηβών, 5) την υπ' αριθ. πρωτ. ./12-9-2019 βεβαίωση του Κ.Κ.Γ. Ελεώνα Θηβών, 6) αντίγραφο της υπ' αριθ. ./7-8-2012 συμβολαιογραφικής πράξεως παροχής υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, 7) το από 13-9-2019 πιστ/κό οικογενειακής καταστάσεως Δήμου Ζακύνθου, 8) αντίγραφο αίτησης προσδιορισμού - επανυπολογισμού οφειλών προς ρύθμιση Ν. 4611/2019, 9) αντίγραφα εκκαθαριστικών των ετών 2015 - 2018.

 

Μετά απ' αυτά ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση.

 

Ο συνήγορος της αιτούσας αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε την αίτηση και ζήτησε να γίνει δεκτή.-

 

Το Δικαστήριο στην συνέχεια σε μυστική διάσκεψη, στην οποία παραβρέθηκε και ο Γραμματέας, κατάρτισε και δια του Προέδρου δημοσίευσε αμέσως την υπ' αριθμ. 243/2019 απόφαση του, που έχει ως εξής: Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 497§7 Κ.Π.Δ. (Ν. 4619/2019 ΦΕΚ Α' 95/11-6-2019) που ισχύει από 1-7-2019 "Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε παραδεκτά έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη (όπως στην περίπτωση επιβολής ποινής ισοβίου καθείρξεως §4 άρθρου 497 Κ.Π.Δ) μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτελέσεως της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει στο πενταμελές εφετείο. Η ως άνω δυνατότητα υφίσταται και σε περίπτωση αναβολής της δίκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η σχετική αίτηση καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η αίτηση απορριφθεί νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη. Αν στον κατηγορούμενο επιβληθεί ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρμόζονται αντίστοιχα και τα οριζόμενα στο άρθρο 284, με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 285. Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ίδιου ως άνω άρθρου "Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την παράγραφο 4 στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή εκτέλεσης, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του". Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι ναι μεν η κρίση του Δικαστηρίου για την χορήγηση ή μη ανασταλτικού αποτελέσματος της εφέσεως που θα ασκηθεί κατά καταδικαστικής αποφάσεως που επέβαλε ποινή στερητική της ελευθερίας αφορά στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 497 σε επιβληθείσα ποινή πρόσκαιρης καθείρξεως (και όχι ισόβιας) αφετέρου δε ότι στην διάταξη της παραγράφου 7 του προεκτεθέντος άρθρου γίνεται χρήση του όρου "ποινή στερητική της ελευθερίας" χωρίς διάκριση μεταξύ πρόσκαιρης και ισόβιας καθείρξεως και συνεπώς μπορεί ο καταδικασθείς σε ποινή ισόβιας καθείρξεως να ζητήσει σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη (της παρ. 7) και με την συνδρομή των ουσιαστικών κριτηρίων της παρ. 8 από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο την αναστολή εκτελέσεως της πρωτόδικης αποφάσεως, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου επί της (ασκηθείσης) εφέσεως του (βλ. σχ. και Λ. Μαργαρίτης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 2η έκδοση υπ' αριθ. 497 σελ. 1120-1121). Με το άρθρο 27 του νόμου 3904/2010 αναμορφώθηκε το άρθρο 497§7 του Κ.Π.Δ., που όριζε ότι "Η αναστολή διατάσσεται αν ο κατηγορούμενος δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ή υπότροπος ή ύποπτος φυγής και δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει βάσιμος φόβος πως θα τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις, εφόσον η έκτιση της ποινής μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως επί της εφέσεως προβλέπεται ότι θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή την οικογένεια του" και διευκρινίσθηκε η λειτουργικότητα του στοιχείου της βλάβης για την χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση (ή για την αναστολή εκτελέσεως της πρωτοδίκου αποφάσεως). Έτσι η μεν κατάφασή της (βλάβης) οδηγεί σε κάθε περίπτωση (ακόμη δηλαδή και όταν τα υπόλοιπα κριτήρια είναι αρνητικά για τον κατηγορούμενο) στην χορήγηση του ανασταλτικού αποτελέσματος ή της αναστολής εκτελέσεως, η δε ανυπαρξία της δεν οδηγεί σε άμεση εκτελεστότητα της πρωτόδικης αποφάσεως εφόσον δεν συντρέχουν τα λοιπά ουσιαστικά κριτήρια που μνημονεύονται στην παρ. 8 (μη επάρκεια των περιοριστικών όρων, μη γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα κ.λπ.). Δηλαδή στην περίπτωση της παρ. 7 (χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος ή αναστολής εκτελέσεως) τα ουσιαστικά κριτήρια επί τη βάσει των οποίων αποφαίνεται το Δικαστήριο (που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ή επιλαμβάνεται της αιτήσεως αναστολής) ταυτίζονται κατ' αρχήν με τα κριτήρια της προσωρινής κρατήσεως του άρθρου 282§2 του Κ.Π.Δ. με επιμέρους διαφορές (βλ. σχ. Λ. Μαργαρίτη οπ. σελ. 1126 -1129).

 

Περαιτέρω με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 462 του Ν. 4619/2019 "Νέος Ποινικός Κώδικας", που ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 460 αυτού από 1-7-2019, "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα καταργείται ο νόμος 1608/1950, που άρχισε να ισχύει από 1-1-1951, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει τον παρόντα Ποινικό Κώδικα". Με την διάταξη του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου 1608/1950 στον ένοχο του αδικήματος του άρθρου 258 Π.Κ. (υπεξαίρεση στην υπηρεσία) εφόσον αυτή στρέφεται ... κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους) και το όφελος που πέτυχε η επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, επιβάλλεται αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Εξάλλου από της ενάρξεως ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα (1-7-2019) καταργήθηκαν: α) το ανωτέρω άρθρο 263Α και β) το άρθρο 258 Π.Κ και εφεξής το αδίκημα της υπεξαιρέσεως (κοινής και στην υπηρεσία) ρυθμίζεται από το τροποποιηθέν άρθρο 375 του Π.Κ., και σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα (στις περιπτώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων όπως εν προκειμένω) τιμωρούμενο με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή μόνον αν η αξία του αντικειμένου στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των 120.000 ευρώ ενώ, σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού "Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

 

Εν προκειμένω από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά και την κατάθεση του εξετασθέντος στο ακροατήριο μάρτυρος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ' αριθμ. 340/15-3-2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών η αιτούσα, ..., κάτοικος Αργασίου Ζακύνθου και ήδη κρατούμενη στο Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θηβών, καταδικάσθηκε: α) σε ποινή ισόβιας καθείρξεως για την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση εις βάρος τράπεζας (Πειραιώς) που εδρεύει στην ημεδαπή μεταχειρισθείσα ιδιαίτερα τεχνάσματα, με την ιδιάζουσα επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 Ν. 1608/1950, ήτοι υπεξαιρέσεως το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και β) σε ποινή πρόσκαιρης καθείρξεως έξι (6) ετών για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας κατ' εξακολούθηση σε πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση εις βάρος τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή (Πειραιώς) το δε όφελος και η ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως άσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως την υπ' αριθμ. ./2017 έφεσή της (της οποίας η εκδίκαση δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί), που όμως η άσκηση της δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 497, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στη μείζονα σκέψη. Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως οδηγήθηκε στις φυλακές προς έκτιση της επιβληθείσας σ' αυτήν ποινής και κρατείται σ' αυτές ήδη επί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών. Με την ισχύ όμως του Νέου Ποινικού Κώδικα από Ιουλίου 2019 επήλθαν οι εξής νομοθετικές μεταβολές εν σχέσει προς την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως, για την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα η ποινή της ισόβιας καθείρξεως. Ειδικότερα : α) Με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 462 καταργήθηκε ο ν. 1608/1950 που προέβλεπε την επιβολή ποινής ισόβιας καθείρξεως (και) για την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία (258 Π.Κ.) β) Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 263Α Π.Κ. σύμφωνα με την οποία για την εφαρμογή (και) του άρθρου 258 υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους..." και γ) Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 258 Π.Κ. (υπεξαίρεση στην υπηρεσία) και πλέον η υπεξαίρεση από υπάλληλο τράπεζας ξένου κινητού πράγματος προβλέπεται και τιμωρείται σε κακουργηματική μορφή με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή (παρ. 2 άρθρου 375 Π.Κ.). Οι ως άνω ποινικές διατάξεις, ως επιεικέστερες θα εφαρμοσθούν, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2§1 Π.Κ., κατά την εκδίκαση της εφέσεως της αιτούσας και συνεπώς και στην περίπτωση που ήθελε κριθεί ένοχη θα της επιβληθεί (σε περίπτωση μη αναγνωρίσεως ελαφρυντικής περιστάσεως όπως άρθρου 84§2 περ. α' ή του άρθρου 84§ε' Π.Κ.) ανώτατη ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών για την υπεξαίρεση και έξι (6) ετών για την ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και ανώτατη συνολική ποινή καθείρξεως, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 94§1 νέου Π.Κ., δέκα τριών (13) ετών.

 

Όσον δε αφορά στα ουσιαστικά κριτήρια που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 497 Κ.Π.Δ., προέκυψαν τα εξής: Η αιτούσας οποία έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στο Αργάσι Ζακύνθου, δεν υπήρξε κατά το παρελθόν φυγόποινη ή φυγόδικη ούτε κρίθηκε ένοχη για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, ενώ δεν προέβη σε προπαρασκευαστικές της φυγής της ενέργειες. Αντιθέτως τήρησε τους επιβληθέντες σ' αυτήν κατά την προδικασία όρους της εγγυοδοσίας ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ (δια της παροχής με την υπ' αριθμ. ./7-8-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Ζακύνθου ... ισόποσης υποθήκης (Α) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε αγροτεμάχιο με οικία, ιδιοκτησίας του πατρός και της αδελφής της), της απαγορεύσεως εξόδου της από την χώρα και της εμφανίσεως της στο Α/Τ του τόπου κατοικίας της την 1η ημέρα εκάστου μηνός.

 

Εξάλλου από της αποκαλύψεως από τα ελεγκτικά όργανα της εγκαλούσας τράπεζας (Πειραιώς) των φερομένων ως τελεσθεισών από αυτήν αξιοποίνων πράξεων η αιτούσα απομακρύνθηκε από την υπηρεσία αυτής και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση τελέσεως παρομοίων πράξεων εις βάρος της Τράπεζας. Επιπροσθέτως η αιτούσα εμφανίσθηκε τόσον ενώπιον του Ανακριτή Πλημ/κων Ζακύνθου και απολογήθηκε όσο και ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου καθ' όλη την πολύμηνη διάρκεια της δίκης (από 4-11-2015 έως και 15-3-2017) και υποβλήθηκε στην εκτέλεση της επιβληθείσας σ' αυτήν ποινής. Από όλα τα προεκτιθέμενα συνάγεται ότι αυτή, αν αφεθεί ελεύθερη, δεν είναι πολύ πιθανόν να διαπράξει και άλλα εγκλήματα και ότι η επιβολή των όρων που αναφέρονται στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής αρκούν κατ' άρθρο 497 σε συνδ. με άρθρο 282§2 Κ.Π.Δ., για να την αποτρέψουν από την τέλεση νέων εγκλημάτων και να εξασφαλίσουν την παρουσία της στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο (Πενταμελές Εφετείο Πατρών) και στην υποβολή της στην εκτέλεση της καταδικαστικής αποφάσεως που τυχόν θα της επιβληθεί.

 

Ενόψει των ανωτέρω, και ανεξαρτήτως βλάβης υπέρμετρης και ανεπανόρθωτης για την ίδια την αιτούσα ή για την οικογένεια της, που δεν προέκυψε στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη η υπό κρίση αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση της πρωτόδικης αποφάσεως μέχρι την οριστική εκδίκαση της ασκηθείσης εφέσεως κατ' αυτής, επιβαλλομένων στην αιτούσα των περιοριστικών όρων που αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της αποφάσεως.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ δι' εξουσιοδοτήσεως εκπροσωπούμενη την αιτούσα-κατάδικο ..., που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Βασιλικό Ζακύνθου, ήδη κρατούμενη στο Κ.Κ. Γυν. Ελεώνα Θηβών.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της υπ' αριθ. 340/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πατρών, με την οποία η αιτούσα καταδικάσθηκε σε ποινή ισοβίου καθείρξεως και σε κάθειρξη έξι (6) ετών, για υπεξαίρεση στην Υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση σε πλαστογραφία, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου επί της ασκηθείσης εφέσεώς της.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα - κατάδικο τους περιοριστικούς όρους της: 1) Απαγορεύσεως προσελεύσεως και διαμονής της στην Ζάκυνθο 2) Εμφανίσεως της την 1η και 15η εκάστου μηνός στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α) και 3) Απαγορεύσεως εξόδου της από την Χώρα.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πάτρα, 18 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ