ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (6%)   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ
Οφειλόμενα Ποσά Ενδιάμεσες Καταβολές
Ημερομηνία υπολογισμού :
ΑΑ Ημ/νία Ποσό Νομ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
ΑΑ Ημ/νία Ποσό Νομ Εφάπαξ Περιοδ. Παροχή
1   ανά μήνες
2   ανά μήνες
3   ανά μήνες
4   ανά μήνες
5   ανά μήνες
6   ανά μήνες
7   ανά μήνες
8   ανά μήνες
9   ανά μήνες
10   ανά μήνες
11   ανά μήνες
12   ανά μήνες
13   ανά μήνες
14   ανά μήνες
15   ανά μήνες
16   ανά μήνες
17   ανά μήνες
18   ανά μήνες
19   ανά μήνες
20   ανά μήνες
21   ανά μήνες
22   ανά μήνες
23   ανά μήνες
24   ανά μήνες
25   ανά μήνες
26   ανά μήνες
27   ανά μήνες
28   ανά μήνες
29   ανά μήνες
30   ανά μήνες
Δικαστικά Εξοδα
ΑΑ Ημ/νία Ποσό Νομ Τοκοφορία
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30