ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές συνδρομητές/τριες

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» βρίσκεται σε λειτουργία επί 19 συνεχή χρόνια, βελτιώνεται συνεχώς και παρέχει υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον Έλληνα νομικό και στον Έλληνα πολίτη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών από 1/1/2012 την αναμορφώνει πλήρως, θέτοντας σε λειτουργία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αναβαθμισμένων και συμβατών με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

Α) Ηλεκτρονικές Υπογραφές στους Δικηγόρους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως διαπιστευμένη Αρχή Εγγραφής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή, μιάς στάσης, για τη χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών στα μέλη του, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική υλοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων. Η υποδομή αναπτύχθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (Φειδίου 18, 4ος όροφος).

Διαδικασία χορήγησης των ψηφιακών πιστοποιητικών:

α) Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

β) Επιλογή ημερομηνίας και ώρας παραλαβής της Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής "USB TOKEN" και του CD το οποίο περιλαμβάνει το λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης και αποσφαλμάτωσης του Η/Υ του Δικηγόρου

γ) Επιλογή ημερομηνίας και ώρας παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών και την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

δ) Ενημέρωση του Δικηγόρου με αποστολή SMS στο κινητό του, με τους απαραίτητους Κωδικούς Πρόσβασης.

ε) Ο Δικηγόρος προσέρχεται αυτοπροσώπως στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει), για να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά, να παραλάβει τον εξοπλισμό του και να εγκαταστήσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά στο USB token.

στ) Ο Δικηγόρος επιλέγει ηλεκτρονικά την ημερομηνία και ώρα παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών και την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου

ζ) Το κόστος κτήσης του εξοπλισμού και των εφαρμογών ανέρχεται στα 22 Ευρώ (+Φ.Π.Α.), με μέγιστη διάρκεια ζωής πέντε (5) έτη (για λόγους ασφαλείας).

Β) Ηλεκτρονική Ανάρτηση Εκθεμάτων Δικαστηρίων Αθήνας – Πειραιά.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σας ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της ηλεκτρονικής ανάρτησης των εκθεμάτων συγκεκριμένων διαδικασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μερίμνησε ώστε να αναρτώνται εφεξής στην ιστοσελίδα του (www.dsanet.gr), σε ηλεκτρονική μορφή, τα εκθέματα των παρακάτω Δικαστηρίων:

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Εφετείο Πειραιά (Πολιτικό), Εισαγγελία Εφετών Πειραιά

Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Πειραιά, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Ειρηνοδικείο Αθηνών, Ειρηνοδικείο Πειραιά και τα Περιφερειακά Ειρηνοδικεία Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Ν. Ιωνίας, Περιστερίου, Χαλανδρίου

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δικηγόρος – μέλος του Συλλόγου μας, κατά τη σύνδεσή του, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του, στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης», θα μπορεί πλέον, μέσω της εφαρμογής «Εκθέματα Δικαστηρίων», να ενημερώνεται έγκαιρα και αξιόπιστα για την εκδίκαση όλων των σχετικών υποθέσεων που τον αφορούν.

Γ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Δικηγόρους.

Οι οποίες παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες και υπηρεσίες :

Την αποστολή ενημερωτικού SMS για την δημοσίευση της απόφασής του στο κινητό του Δικηγόρου. Σήμερα αποστέλλεται SMS και στους δικηγόρους που παρίστανται στην Δίκη.

Την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με έκδοση γραμματίου κατάθεσης και αποϋλοποίηση των μέχρι σήμερα επικολλούμενων ενσήμων

Τη δημιουργία περιβάλλοντος εκπαίδευσης των Δικηγόρων στην ηλεκτρονική κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών και το Συμβούλιο της Επικρατείας,

Τη δυνατότητα αναζήτησης και εκτύπωσης των καταστάσεων παραστάσεων σε Δικαστήρια και Συμβόλαια, των εισπραχθέντων μερισμάτων (από το 1996), της φορολογικής βεβαίωσης, της βεβαίωσης μερίσματος και της ετήσιας δήλωσης του Δικηγόρου.

Τη δυνατότητα έκδοσης γραμματίων εισφορών και ενσήμων από τον ίδιο το δικηγόρο, στον προσωπικό του Η/Υ, χωρίς καμιά επιπλέον χρηματική επιβάρυνση.

Δ) Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ώστε να ενημερώνεται λεπτομερώς το εν λόγω σύστημα και στη συνέχεια και το σύστημα δημοσίευσης του ΔΣΑ για τους Δικηγόρους και των δύο πλέον αντίδικων πλευρών που συμμετέχουν σε κάθε δίκη (δηλαδή τόσο του ενάγοντα όσο και του εναγόμενου). Ο Δικηγόρος θα μπορεί επιπλέον να ενημερωθεί για τη δημοσίευση των αποφάσεων που τον αφορούν μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο, αποφεύγοντας έτσι άσκοπες μετακινήσεις, χρονοβόρες αναμονές και ελέγχους στα τηρούμενα στα Δικαστήρια ευρετήρια αποφάσεων.

Η διαρκής προσπάθεια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την προώθηση της εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών θα συνεχιστεί αμείωτα, έχοντας ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών που θα αποφορτίσει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δίνοντας και μια ουσιαστική ώθηση στην προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης.