ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Από 1/10/2008 ο βασικός μισθός γίνεται για Πρωτοδικείο (MK-15) 1.104€, για Εφετείο (ΜΚ-8) 1.385€ και για 'Αρειο Πάγο (ΜΚ-1) 1.666€.


ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Όνομα Χρήστη