ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.   Β Ο Η Θ Ε Ι Α
Ο ΔΣΑ με την εφαρμογή αυτή, η οποία διαρκώς θα εμπλουτίζεται, θα καλύψει ένα σημαντικό αίτημα των δικηγόρων, τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων προτύπων, η οποία θα περιλαμβάνει: Αγωγές, Διαδικαστικά Δικόγραφα, Καταστατικά, κλπ.

Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί για κάθε κατηγορία ένα θησαυρό, ο οποίος κατευθύνει την αναζήτηση του χρήστη. Επιλέγοντας από την δενδροδομή του θησαυρού οδηγούμαστε στο τελικό υπόδειγμα το οποίο μπορούμε να εκτυπώσουμε ή αποθηκεύσουμε για περαιτέρω επεξεργασία

Πιστεύουμε ότι με την ουσιαστική συμβολή σας, αποστέλλοντας στο ΔΣΑ και εσείς υποδείγματα, θα καλυφθούν πολύ σύντομα όλες οι διαδικασίες με μεγάλη πληρότητα, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της υπηρεσίας αυτής.Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypod@dsa.gr ή στο Fax 2103398236.