ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α


Στο σύστημα εισάγονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), οι Διαιτητικές Αποφάσεις (ΔΑ), μαζί με τους πίνακες των αποδοχών και των επιδομάτων έτσι όπως ισχύουν κατ' έτος. Το έργο αυτό, αναπτύχθηκε από το ΔΣΑ διότι κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για το δικηγόρο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες.
Ο ερευνητής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. με την κατηγορία - κλάδο επαγγέλματος και έτος. Στο παράδειγμα, ο ερευνητής αναζητάει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις για τους αρτεργάτες
Το σύστημα του απαντάει με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., των τελευταίων ετών, με τους αντίστοιχους πίνακες αποδοχών και επιδομάτων. Τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. μπορούμε να τις τυπώσουμε ή να τις μεταφέρουμε στον προσωπικό μας υπολογιστή.

Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sse@dsa.gr ή στο Fax 2103398236.