ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.   Β Ο Η Θ Ε Ι Α
Η Εθνική Νομοθεσία περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία του Ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Το γιγαντιαίο αυτό έργο, ήρθε για να καλύψει με πληρότητα, επάρκεια και ασφάλεια, το κενό που υπήρχε για πολλά χρόνια στην πληροφόρηση γύρω από την Εθνική Νομοθεσία.

Η εισαγωγή της Νομοθεσίας γίνεται εντός 24 ωρών από την ηλεκτρονική δημοσίευση του Α' και Β' τεύχους του ΦΕΚ, ενώ η νομικοτεχνική επεξεργασία ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Παράδειγμα έρευνας.


Εάν ο ερευνητής αναζητήσει τον Νόμο 1892/1990 συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία και επιλέγοντας αναζήτηση του εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα εν ισχύ άρθρα του Νομοθετήματος.


Στην ιστοσελίδα αυτή έχουν προστεθεί οι εξής νέες δυνατότητες.

α) Ταχεία εμφάνιση Νόμου (η οποία συνιστάται διότι παρουσιάζει το Νομοθέτημα με όλα του τα άρθρα, έτσι όπως ισχύουν σήμερα, ταχύτατα, έτοιμα προς εκτύπωση ή αποθήκευση στον προσωπικό μας υπολογιστή.

β) Αναλυτική εμφάνιση σε Νέο Παράθυρο για την καλύτερη εκμετάλλευση της οθόνης του υπολογιστή μας.Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomothesia@dsa.gr ή στο Fax 2103398236.