ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΚακΠατρών 129/2010

 

Προσωρινά κρατηθείς που αθωώθηκε αμετάκλητα - Αποζημίωση -.

 

Αμετάκλητη αθώωση προσώπου που κρατήθηκε προσωρινά. Δικαίωμα αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις μέρες της κράτησης. Προσδιορισμός του ποσού της αποζημιώσεως λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμός απόφ.: 129/2019

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών

 

Συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2019

 

Δικαστήριο

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Προεδρεύουσα Εφέτης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΒΕΛΑ Εφέτες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ Αντεισαγγελέας Εφετών (άπαντες μετά από νόμιμη κλήρωση)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ Γραμματέας

 

Αιτών

 

..., που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Κ. Μεσσηνίας, κάτοικος Μ. Ο. Μεσσηνίας

ΠΑΡΩΝ

 

Αντικείμενο

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Εισάγεται με το υπ' αρ. . έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, η από 8-6-2016 αίτηση του έναντι αιτούντος, με την οποία ζητεί να του επιδικασθεί συνολική αποζημίωση, ποσού 11.914,882 ευρώ, για διάστημα 406 ημερών, που κρατήθηκε με το υπ' αρ. ./2015 Ε.Π.Κ. της Ανακρίτριας του Β' Τακτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και στη συνέχεια κηρύχθηκε αθώος με την υπ' αρ. ./2016 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη σημερινή δικάσιμο της 25πς Φεβρουαρίου 2019.

 

Ο Επιμελητής Δικαστηρίων, με εντολή της Προέδρου, εκφώνησε το όνομα του αιτούντος, ο οποίος εμφανίσθηκε και αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητας του, απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Στο σημείο αυτό της δίκης, εμφανίσθηκε ο Γεώργιος Δεληγιάννης, Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και δήλωσε ότι το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, παρίσταται προς απόκρουση της από 8-6-2016 αίτησης του παραπάνω. Προσκόμισε δε στο δικαστήριο την από 25-2-2019 έγγραφη Δήλωση Παράστασης - Υπόμνημα, περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

 

ΚΑΤΑ

 

..., κατοίκου Μ. Ο. Μεσσηνίας

 

Με την παρούσα δηλώνω, ότι παρίοταμαι ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, κατόπιν της από 06-07-2018 κλήσης που επιδόθηκε την 13-11-2018, προς απόκρουση της από 8-6-2016 αίτησης του παραπάνω, με την οποία ζητά να του επιδικαστεί αποζημίωση ίση με το ποσό των 11.914,882 ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 533, 536, 537 ΚΠΔ, επαγόμενος τα ακόλουθα:

 

α) Η παρούσα αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το άρθρο 535 ΚΠΔ καθώς ο αιτών έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησης. Παραίτιος από πρόθεση (όρος, ο οποίος διαφοροποιείται, όχι μόνο λεκτικά αλλά και εννοιολογικά, από εκείνον του υπαιτίου) θεωρείται εκείνος, που με τη συμπεριφορά του, η οποία δεν είναι ανάγκη να χαρακτηρίζεται ως υπαίτια ή να θεμελιώνει οποιαδήποτε ενοχή, συντέλεσε στην προσωρινή κράτηση ή την καταδίκη του, αποτέλεσμα το οποίο είτε επεδίωξε ο ίδιος είτε το αποδέχθηκε ως ενδεχόμενο ή αναγκαίο. Για να αποκλεισθεί το δικαίωμα αποζημιώσεως απαιτείται, πάντως, να υφίσταται σχέση αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ της συμπεριφοράς και της προσωρινής κρατήσεως του αθωωθέντος, ως πρόθεση δε μπορεί να θεωρηθεί, μεταξύ άλλων ενεργειών και παραλείψεων του προσωρινώς κρατηθέντος ή καταδικασθέντος, η άρνηση απολογίας, η ψευδής ομολογία ή ψευδής δήλωση (ΑΠ 448/2014- ΤΝΠ NOMOS)

 

β) Επικουρικά, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση του, ζητούμε να προσδιοριστεί η κατ' αποκοπή ημερήσια αποζημίωση στο ύψος των 8,80 ευρώ την ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 536 παρ 2 ΚΠΔ.

 

Επιφυλάσσομαι ρητώς πάσης άλλης αξιώσεως μου

Αντίκλητο μου ορίζω στην Πάτρα τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη, Δικαστικό Πληρεξούσιο ΝΣΚ (Φιλοποίμενος 14).

 

Αμέσως μετά ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, εισήγαγε στο Δικαστήριο το υπ' αριθμ. ./11-6-2018 Έγγραφο του Αντιεισαγγελέα Εφετών Πατρών, το οποίο έχει ως εξής: «Εισάγεται η από 8-6-2016 αίτηση του ως άνω αιτούντος, με την οποία ζητεί να του επιδικασθεί αποζημίωση, ποσού 11.914,882 ευρώ, για διάστημα 406 ημερών, που κρατήθηκε με το υπ' αρ. ./2015 Ε.Π.Κ. της Ανακρίτριας του Β' Τακτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και στη συνέχεια κηρύχθηκε αθώος με την υπ' αρ. 802/2016 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών (άρθρ. 533, 536, 537 ΚΠΔ. Πάτρα 11-6-2018.

Ο Εισαγγελέας

Γεώργιος Μπισμπίκης,

Αντιεισαγγελέας Εφετών»

 

Ακολούθως το Δικαστήριο ανέγνωσε δημόσια τα κάτωθι έγγραφα:

1)Την από 8-6-2016 αίτηση

2) Την υπ' αρ. ./2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

3) Εξουσιοδότηση

4) Βεβαίωση αμετακλήτου

 

Ακολούθως κλήθηκε από την Πρόεδρο ο αιτών να δώσει εξηγήσεις και αυτός είπε: «Ήρθα από την Καλαμάτα, γι' αυτό καθυστέρησα το πρωί. 406 ημέρες κρατήθηκα. Σας προσκομίζω και το αποφυλακιστήριο. Μέχρι τη στιγμή που φυλακίστηκα ήμουν δασοφύλακας στο Δασαρχείο Καλαμάτας. Στη φυλακή έπαιρνα 80-120 ευρώ το 15μερο από τον μισθό μου. Ο μισθός μου τότε ήταν 780 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα πάρω πίσω από την Υπηρεσία μου τους μισθούς αυτούς. Έχω δύο γιους 22 και 21 ετών. Τότε δεν εργάζονταν, ήταν ανήλικο.».

 

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η υπό κρίση αίτηση, αναγνωρίζοντας ότι ο αιτών δικαιούται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο για τεκμαρτή περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη για το χρονικό διάστημα των 406 ημερών που κρατήθηκε και πρότεινε να ορισθεί το ποσό της αποζημίωσης σε 10 ευρώ ημερησίως.

 

Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε να καθορισθεί το ελάχιστο της αποζημίωσης, ήτοι ποσό 8,80 ευρώ ημερησίως.

 

Ο αιτών, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση αποζημίωσης και να του ορισθεί ως αποζημίωση το μέγιστο ποσό που προβλέπεται από το νόμο, λόγω περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης που υπέστη από την κράτηση του και, δεδομένου ότι στη συνέχεια αθωώθηκε χωρίς αμφιβολίες.

 

Το Δικαστήριο στην συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη επί της έδρας, στην οποία παραβρέθηκε και η Γραμματέας, κατήρτισε και, δια της Προέδρου, δημοσίευσε αμέσως την υπ' αριθμ. 129/25-2-2019 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 533-537 ΚΠΔ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δημόσιο αποζημίωση: α) οι προσωρινά κρατηθέντες, που αθωώθηκαν αμετάκλητα με βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου, β) οι κρατηθέντες με καταδικαστική απόφαση, η οποία μετέπειτα εξαφανίστηκε αμετάκλητα συνεπεία ένδικου μέσου και γ) οι καταδικασθέντες και κρατηθέντες, που αθωώθηκαν με δικαστική απόφαση ύστερα από επανάληψη της διαδικασίας. Επίσης, αποζημίωση δικαιούνται όσα από τα παραπάνω πρόσωπα τιμωρήθηκαν μετέπειτα με ποινή μικρότερης διάρκειας από αυτή που εξέτισαν αρχικά (άρθρο 533 § 1). Το Δημόσιο δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση, αν εκείνος που καταδικάστηκε ή κρατήθηκε προσωρινά έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησης (άρθρο 535). Σχετικά με την υποχρέωση του Δημοσίου για αποζημίωση αποφαίνεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση, με ιδιαίτερη ταυτόχρονη απόφαση, ύστερα από προφορική ή γραπτή αίτηση εκείνου που αθωώθηκε και αφού προηγουμένως ο αιτών και ο εισαγγελέας ακουσθούν (άρθρο 536 § 1). Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση εκείνου που αθωώθηκε, του επιδικάζεται κατ' αποκοπή ημερήσια αποζημίωση συνολικά για τεκμαρτή περιουσιακή ζημία και για ηθική βλάβη, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) ούτε ανώτερη των είκοσι εννέα (29) ευρώ την ημέρα και της οποίας το ύψος προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη και η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Το κατώτερο και το ανώτερο όριο της αποζημίωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρο 536 § 2). Εκείνος που ζημιώθηκε μπορεί να υποβάλει και αργότερα την αίτηση του για αποζημίωση στο ίδιο δικαστήριο (άρθρο 537 § 1). Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραδίδεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο ή από την κοινοποίηση στον προσωρινά κρατούμενο του απαλλακτικού βουλεύματος ή της απαλλακτικής απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του. Η παραπάνω προθεσμία δεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως (άρθρο 537 § 2).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, με την από 8-6-2016 αίτηση του, που κατατέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών στις 10-6-2016, ζητεί να αναγνωριστεί έναντι του Δημοσίου το δικαίωμα αποζημίωσης του ιδίου, ύψους 11.914,882 ευρώ, για περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη που υπέστη για τον λόγο ότι κρατήθηκε προσωρινά, επί χρονικό διάστημα 406 ημερών, και εν συνεχεία αθωώθηκε αμετάκλητα με την υπ' αριθμ. …/3-6-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε την ως άνω αθωωτική απόφαση για την υπόθεση, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την απαγγελία της αθωωτικής απόφασης στο ακροατήριο την 3-6-2016, με την επισήμανση ότι η εκδίκαση της ένδικης αίτησης γίνεται μετά το αμετάκλητο της αθωωτικής απόφασης, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 18-6-2018 πιστοποιητικό του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Πατρών, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από όλα τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, σε συνδυασμό με την ακρόαση του αιτούντος και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Κατά του αιτούντος ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, υπό τη μορφή της αγοράς, κατοχής και διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, που φέρονταν ως διαπραχθείσες από αυτόν στην Αμαλιάδα, στην ευρύτερη περιοχή των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, καθώς και σε άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας, από τις αρχές Οκτωβρίου 2014 μέχρι την 4η-12-2014. Ο ανωτέρω κρατήθηκε προσωρινά από 23-4-2015, δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2015 εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του Β' Τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, εν συνεχεία, πριν τη συμπλήρωση εξαμήνου, διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής του κράτησης για ένα ακόμη εξάμηνο, δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2015 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, και ακολούθως διατάχθηκε η παράταση της προσωρινής κράτησης αυτού, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των 18 μηνών. Τελικώς, με την υπ' αριθμ. ./3-6-2016 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, ο κατηγορούμενος απηλλάγη αμετακλήτως των προαναφερθεισών κατηγοριών, και αποφυλακίσθηκε την ίδια ημέρα. Συνεπώς, κρατήθηκε προσωρινά επί χρονικό διάστημα 406 ημερών. Από κανένα δε αποδεικτικό στοιχείο, δεν προέκυψε ότι ο αιτών, ο οποίος ευθύς εξ αρχής αρνούνταν κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις αποδιδόμενες σε αυτόν αξιόποινες πράξεις, έγινε από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής του κράτησης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ανωτέρω, κατά τον χρόνο της σύλληψης του, ήταν 48 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων, ηλικίας τότε 19 και 17 ετών, αντίστοιχα, και εργαζόταν ως μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων του Δασαρχείου Καλαμάτας, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 780 ευρώ. Μετά τη σύλληψη και την προσωρινή του κράτηση, τέθηκε σε αργία και ελάμβανε μέρος μόνο του μισθού του, ύψους 240 ευρώ περίπου, χωρίς μέχρι σήμερα να του καταβληθεί το υπόλοιπο μέρος των μηνιαίων αποδοχών του, είναι δε εξαιρετικά αμφίβολο εάν τελικώς θα επιτύχει την καταβολή του σε αυτόν. Τέλος, η στέρηση της ελευθερίας του επί χρονικό διάστημα 406 ημερών, του προκάλεσε έντονη ψυχική ταλαιπωρία και βαθύτατα συναισθήματα θλίψης. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ο αιτών, ως προσωρινά κρατηθείς που αθωώθηκε αμετάκλητα με απόφαση δικαστηρίου, χωρίς να έχει καταστεί από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής του κράτησης, έχει δικαίωμα, κατ' άρθρο 533 § 1 περ. α' ΚΠΔ, να ζητήσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για τις 406 ημέρες της προσωρινής του κράτησης. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον τελευταίο κατ' αποκοπή ημερήσια αποζημίωση συνολικά για τεκμαρτή περιουσιακή ζημία και για ηθική βλάβη, το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ την ημέρα και συνολικά το ποσό των έξι χιλιάδων ενενήντα (6.090) ευρώ (15 ευρώ/ημέρα Χ 406 ημέρες). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση, ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα, τον αιτούντα ..., που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Κ. Μεσσηνίας, κάτοικο Μ. Ο. Μεσσηνίας.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 8-6-2016 αίτηση περί επιδίκασης αποζημίωσης στον ανωτέρω αιτούντα.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο αιτών δικαιούται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα των τετρακοσίων έξι (406) ημερών της προσωρινής του κράτησης.

 

ΟΡΙΖΕΙ το ποσό της αποζημίωσης σε δεκαπέντε (15) ευρώ ημερησίως και συνολικά σε έξι χιλιάδες ενενήντα (6.090) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πάτρα, 25η Φεβρουαρίου 2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ