ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 23/2020

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα -.

 

Αίτηση για χορήγηση άδειας για μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την τελευταία, προκειμένου  αυτή να γεννήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν. Έγγραφη δίχως αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και της μέλλουσας κυοφόρου. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Επίδοση αιτήσεως στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαπίστωση της συνδρομής όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2020

(Αριθμός καταθέσεως αιτήσεως: ./2019)

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

            Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αντώνιο Αλαπάντα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Παπακώστα, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Βασιλική Μουργκόγια, Πρωτοδίκη και από τη γραμματέα Αγγελική Ρουμελιώτη.

 

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Δεκεμβρίου 2019, για να δικάσει την επόμενη υπόθεση:

 

            ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ρ. Χ. του Ι., συζύγου Α. Κ., κατοίκου (περιοχή ), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Χριστιάνας-Ευδοξίας Πατεραντωνάκη, που κατέθεσε προτάσεις, καθώς και το υπ αριθμ. . γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

            Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 5/11/2019 και με αριθμό καταθέσεως 3170/2019 αίτησή της, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης και γράφτηκε στο οικείο πινάκιο.

 

            Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσης ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις της.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

            Η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, εκθέτει ότι, μολονότι ευρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, είναι ιατρικώς αδύνατο να αποκτήσει τέκνο, λόγω των αναλυτικώς αναφερομένων στην αίτηση προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, και ζητά να της δοθεί η άδεια, προκειμένου να γίνει μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας και δη της Μ. Α. του Γ., γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την τελευταία, προκειμένου αυτή να κυοφορήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν, αφού για την εν λόγω διαδικασία έχει λάβει χώρα σχετική έγγραφη, δίχως αντάλλαγμα, συμφωνία μεταξύ της ίδιας και της μέλλουσας κυοφόρου.

 

            Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο όγδοο του ν. 3089/2002, άρθρα 739, 740 παρ. 1, 741-781 και 799 του ΚΠολΔ, 121 του ΕισΝΑΚ), είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις άρθρων 1455, 1456 και 1458 του ΑΚ. Επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν, δοθέντος ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία δια της νομοτύπου και εμπροθέσμου επιδόσεως ακριβούς αντιγράφου αυτής προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών κατ άρ. 748 § 2 του ΚΠολΔ (ορ. την υπ αριθμ. .Β΄/22-11-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών ...).

 

            Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως, που δόθηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων, τα οποία νομίμως προσκομίζει μετ επικλήσεως η αιτούσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, κάτοικος , ηλικίας τριάντα (30) ετών, επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο με το σύζυγό της, Α. Κ. του Ο., πλην, όμως, η ίδια είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, μολονότι βρίσκεται σε ηλικία φυσικής αναπαραγωγής, επειδή έχει υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση μήτρας, αριστερής ωοθήκης και αμφοτέρων των σαλπίγγων κατά τη διάρκεια τοκετού θνησιγενούς νεογνού. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η υποψήφια παρένθετη μητέρα, Μ. Α. του Γ. κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμμένα στην και επί της οδού αριθμ. . Είναι σε κατάλληλη ηλικία φυσικής αναπαραγωγής, έχοντας γεννηθεί στις 17/1/1986, ήτοι διάγει σήμερα το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας της, και, ως εκ τούτου, δεν υπερβαίνει το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας, το οποίο νοείται ως το όριο ηλικίας φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής της γυναίκας. Είναι διαζευγμένη και μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, προσφέρεται δε να κυοφορήσει στη θέση της αιτούσας, προκειμένου να βοηθήσει την τελευταία και το σύζυγό της να αποκτήσουν τέκνο. Προς τούτο, η αιτούσα και η υποψήφια παρένθετη κυοφόρος, δυνάμει της υπ αριθμ. 2019 πράξεως της συμβολαιογράφου Πατρών , συμφώνησαν να εφαρμοστεί η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου από την αιτούσα και, ειδικότερα, να πραγματοποιηθεί η μεταφορά γονιμοποιημένων - με γενετικό υλικό του προαναφερθέντος συζύγου της αιτούσας - ωαρίων της τελευταίας στο σώμα της παρένθετης μητέρας και η επακόλουθη κυοφορία τους από αυτήν, χωρίς την καταβολή κανενός είδους ανταλλάγματος, πλην των εξόδων επίτευξης της εγκυμοσύνης, της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας. Επίσης, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι η Μ. Α. του Γ. υποβλήθηκε σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση και διαγνώστηκε ότι δεν πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή ή μεταδοτικό νόσημα, είναι γυναικολογικά υγιής, ώστε δύναται να κυοφορήσει. Παράλληλα, τόσο αυτή, όσο και η αιτούσα με το σύζυγό της υποβλήθηκαν σε ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV1, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης και διαγνώστηκε ότι είναι υγιείς. Εν όψει των ανωτέρω, συντρέχουν όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της  ιατρικής υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ ουσίαν και να επιτραπεί στην αιτούσα η μεταφορά στο σώμα της Μ. Α. του Γ. γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια, προκειμένου να κυοφορήσει αυτή το τέκνο, που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στην αιτούσα Ρ. Χ. του Ι. και της Π., κατοίκου , να προβεί στη μεταφορά στο σώμα της Μ. Α. του Γ. και της Κ., κατοίκου , γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την ίδια, προκειμένου η τελευταία να κυοφορήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της, Α. Κ. του Ο. και της ʼ., επιθυμούν να αποκτήσουν.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Πάτρα στις14 Ιανουαρίου 2020  και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα στις 15 Ιανουαρίου 2020 ., απόντων της αιτούσης και της πληρεξουσίας δικηγόρου της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ